TELEFONY ALARMOWE

Wykaz numerów alarmowych

  • 28-06-2022
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE
 
999
112
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
 
56 47 24 117
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
 
998
112
tel: (056) 474 41 00    fax: (056) 474 41 15
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
 
997
112
dyżurny: 47 73 222 00, fax: 47 73 222 05
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA: 47 73 222 22
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O
W MSZANOWIE
 
512 597 626 - numer alarmowy awarie wodno-kanalizacyjne
tel. 56 474 24 47
fax. 56 472 63 39
POGOTOWIE GAZOWE
 
992 - ogólnopolski telefon alarmowy
 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
 
991 - ogólnopolski telefon alarmowy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją