Cyberbezpieczeństwo

Poradnik Cyberbezpieczeństwa

 • 13-12-2022
 • Autor: Andrzej Januszewicz

Cyberbezpieczeństwo - odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy (źródło: USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa )

 

Najbardziej popularne zagrożenia cybernetyczne (katalog głównych zagrożeń):

 1. Złośliwe oprogramowania (malware);

 2. Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych;

 3. Phishing, czyli bezpośrednie wyłudzanie poufnych informacji lub za pomocą złośliwego oprogramowania;

 4. Ataki na aplikacje internetowe;

 5. SPAM - niechciana korespondencja ;

 6. Ataki DDoS - czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie wzmożonego ruchu;

 7. Kradzież tożsamości;

 8. Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych;

 9. Zagrożenia wewnętrzne powodowane przez pracowników;

 10. Botnet-y - sieci komputerów przejętych przez przestępców;

 11. Ingerencja fizyczna, uszkodzenia oraz kradzież;

 12. Wyciek danych;

 13. Ataki ransomware w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie lub nieujawnianie wykradzionych danych;

 14. Cyberszpiegostwo;

 15. Kradzież kryptowalut (cryptojacking).

(źródło: https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends)

 

Pomocne informacje:

1. Porady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów (źródło: https://cert.pl/ouch/)

2. Zachowaj Cyberhigienę (źródło: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo)

3. Zetknąłeś się z cyberprzestępstwem. Szukasz pomocy (Źródło: https://dyzurnet.pl/dla-uzytkownikow)

4. Zgłoś incydent cyberbezpieczeństwa (https://incydent.cert.pl/)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją