PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze

  • 05-01-2023
  • Autor: Klaudia Skubaja
Punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze znajduje się w budynku Urzędu Gminy ( wejście A pokój nr 15 )
 
Godziny otwarcia :
 
Poniedziałek – Wtorek  8:00 – 16:00
Środa  8:00 – 12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacji do 1 200 zł na audyt energetyczny. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowe programu www.czystepowietrze.gov.pl 
 
Informacja o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięciach  i wypłaconych dotacjach znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem https://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/gminy-realizacja-programu-czyste-powietrze/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją