Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

  

NATURA

Licząca około 8400 mieszkańców Gmina Nowe Miasto Lubawskie położona jest w obrębie Trasy Kopernikańskiej, w południowo – zachodniej części Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  Powierzchnia gminy to obszar 138 km2, charakteryzujący się niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu. Około 51% terenu stanowią obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel zajmują powierzchnię około 69,70 km2. Od 1994 roku cała gmina włączona została w obszar Zielonych Płuc Polski. Na jej terenie znajdują się również obszary Natura 2000 – Dolina Drwęcy, Ostoja Radomno, Dolina Kakaju zajmujące 6,49 km2,w tym aż 6 km2 pokrywa się powierzchnią z obszarami chronionego krajobrazu. Ponadto, środowisko przyrodnicze gminy bogate jest w tereny leśne, które stanowią 19% jej terytorium.
 
Rzeka Drwęca, będąca rezerwatem przyrody i płynąca na terenie gminy na dł. ok. 9,5 km stanowi jej oś hydrograficzną. Uchodzą do niej rzeki i niewielkie cieki odwadniające tereny gminy – Wel, Groblica, Radomka, Skarlanka. Jeziora zajmują ok. 5% powierzchni gminy – największe z nich to Jezioro Skarlińskie i Radomno. Często spotykanymi widokami są więc kajakarze zmagający się z meandrami rwących miejscami rzek, turyści i mieszkańcy chętnie spędzający czas nad brzegiem akwenów.
 
Okoliczna fauna jest bardzo urozmaicona i reprezentowana przez większość zwierząt charakterystycznych dla pozostałych rejonów Polski. Spotkać możemy łosia, sarnę, jelenia, lisa, a także bażanta, jastrzębia. Amatorzy wędkowania, których tu mnóstwo, mogą zaś łowić węgorze, szczupaki, sumy, miętusy, okonie, sandacze, trocie, a nawet pstrągi strumieniowe.
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie stwarza więc możliwość atrakcyjnego wypoczynku, uprawiania turystyki, a także sportów - zarówno letnich, jak i zimowych. Nie brakuje u nas miejsc noclegowych i agroturystycznych, które zapewniają relaks i odpoczynek w zdrowym i przyjaznym miejscu, z dala od codziennego zgiełku. 
 
 
  

TRADYCJA I KULTURA

Gmina Nowe Miasto Lubawskie to gmina z tradycjami. Na każdym kroku można tu napotkać miejsca pamięci i zabytki, będące świadectwem bogatej i chlubnej przeszłości. Każde z 16 sołectw oferuje miejsca godne uwagi. Perłami lokalnej architektury, zarówno sakralnej, jak i świeckiej są z całą pewnością kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie, kościół św. Bartłomieja w Skarlinie, dwór w Bratianie, stacja kolejowa w Jamielniku, czy ruiny bramy i Klasztoru franciszkanów w Łąkach Bratiańskich. Dla miłośników sztuki i historii przyjemne dla oka mogą okazać się też liczne kapliczki, figury i rzeźby, stare chaty, dworki i zespoły podworskie, które wrosły na stałe w krajobraz ziemi lubawskiej. Jest tu też wiele pomników, miejsc szczególnej wartości patriotycznej - m. in. Pomnik Ofiar Hitleryzmu na placu pomnikowym w Nawrze oraz gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Mszanowie.
 
  
 
W Mszanowie, miejscowości będącej siedzibą władz gminy, prężnie działa Gminne Centrum Kultury, które co rusz oferuje udział w ciekawych wydarzeniach i doświadczeniach. W gminie istnieje bowiem szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, od lat pielęgnowanych i kultywowanych, na stałe wpisanych do gminnego kalendarza. Kalendarz ten cały czas też wzbogaca się o nowe  propozycje. W ciągu roku organizowanych jest ok. 100 wydarzeń. Do największych zaliczane są: Bratiańska Noc Kabaretowa (lipiec/sierpień), Dożynki Gminne (wrzesień), festyny i pikniki w ramach obchodów Dni Rodziny (maj/czerwiec), Noc Świętojańska nad jeziorem w Radomnie (czerwiec), obchody Święta Niepodległości – z towarzyszącymi biegiem i rajdem rowerowym (listopad), upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (marzec), rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przy pomniku pod Nawrą (wrzesień), Wigilia dla Osób Starszych i Samotnych w Bratianie, Mikołajki i Kiermasz Bożonarodzeniowy (grudzień).
 
Mieszkańcy gminy są bardzo aktywni, a więc nie brakuje też w ciągu roku mnóstwa wydarzeń sportowych - szczególnie w dobie mody na fit. Organizowany jest Bieg Tylicki oraz Pacółtowski, Wyścig Kolarski MTB, Rajd Rowerowy Śladami Ułana Waraksiewicza, zawody sportowo – pożarnicze, spływy kajakowe, maratony zumba, dance i fitness oraz mecze, gdzie najbardziej powszechnym jest kultywowany od prawie 30 lat - mecz Kawalerowie kontra Żonaci w Gwiździnach. Aranżowane są także spektakle i widowiska teatralne, seanse  filmowe na świeżym powietrzu, turnieje – skrablowe, warcabowe oraz zabawy taneczne, a także aktywne działania na rzecz akcji charytatywnych – np. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
 
    

ROZWÓJ

Gminy jako najmniejsze, a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju i powstawania zarówno małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Takim właśnie samorządem, który dba o interesy społeczności lokalnych, stwarzając na swym terenie możliwie jak najlepsze warunki życia dla mieszkańców, rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie.
 
Jednym z priorytetowych działań jej władz są ciągłe starania o polepszenie infrastruktury drogowej oraz wodno – ściekowej. Dziś gmina cieszy się kilometrami rozbudowanych sieci wodociągowych, 13 świetlicami wiejskimi - wciąż ulepszanymi i doposażanymi, by w zadowalającym stopniu służyły mieszkańcom i wszystkim z nich korzystającym; 6 zmodernizowanymi placówkami oświatowymi oraz 6 bibliotekami, odnowionymi boiskami sportowymi – z których najatrakcyjniejsze to boisko wielofunkcyjne ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku oraz obiekt sportowy ORLIK 2012 w Bratianie; wozami strażackimi, usprawniającymi interwencje ochotniczych straży pożarnych.

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00