Referaty i stanowiska

Kontakt do pracowników.

Władze gminy:

 
Wójt Gminy
Tomasz Waruszewski
56 472 63 01, kom.: 517 495 292
Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta,
Rzecznik prasowy
Agnieszka Paturalska-Miehlau
56 472 63 02
Skarbnik Gminy
Joanna Artuszewska
56 472 63 14
 
 

Referat Drogownictwa:

 
Kierownik referatu drogownictwa
Marcin Buliński
56 472 63 28
Drogownictwo, transport
Paweł Oelberg
56 472 63 29, kom.: 504 154 560
Utrzymanie dróg gminnych
i gospodarki energetycznej gminy
Adam Murawski
56 472 63 16
Rozwój lokalny
Jacek Wolski
56 472 63 15
Zamówienia publiczne
Aleksandra Grajewska
56 472 63 17
 

Referat Inwestycji:

 
Kierownik referatu inwestycji
Łukasz Hincman
56 472 63 34, kom.: 512 260 925
Gospodarka nieruchomościami
Marek Arentowicz
56 472 63 04
Ochrona środowiska,
rolnictwo, leśnictwo
Alina Ławicka
56 472 63 03, kom.: 512 261 133
Planowanie przestrzenne
Agnieszka Dreszler
56 472 63 27
 
 

Referat Budżetu i Finansów:

 
Główny księgowy
Paulina Kamińska
56 472 63 38
Księgowość
Marta Bartkowska
56 472 63 36
Księgowość
Wiktoria Łukaszewska
56 472 63 08
Księgowość
Anna Licznerska
56 472 63 08
 
 

Referat Podatków i Opłat:

 
Kierownik referatu podatków i opłat;
Wymiar podatków i opłat lokalnych
Natalia Brzezicka
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja
Jan Goździewski
56 472 63 09
Księgowość podatkowa i windykacja
Wiesława Marchlewska
56 472 63 13
 
Uwaga: Oddział Banku Spółdzielczego mieszczący się w budynku Urzędu Gminy został zamknięty.
Numer konta do opłacenia podatków i innych opłat lokalnych: 79 9484 1121 2001 0121 6053 0002.
Wpłat można również dokonywać za pomocą karty płatniczej.

Referat Oświaty:

 
Kierownik referatu oświaty
Anna Lenckowska
56 472 63 10, kom.: 509 253 322
Główny księgowy
Agnieszka Gołembiewska
56 472 63 11
Koordynator projektu
Agnieszka Pokojska
56 472 63 11
Organizacja i płace
Marta Szwechowicz
56 472 63 12
Organizacja i kadry
Beata Smolińska
56 47 26 311
 
 

Referat Administracyjny:

 
Sekretariat, kadry
Danuta Ewertowska
56 472 63 37, kom.: 509 947 293
Obsługa Rady Gminy, archiwum
Agnieszka Leśniewska
56 472 63 07
Sprawy obywatelskie, dowody osobiste,
ewidencja ludności, działalność gospodarcza
Katarzyna Wieczorek
56 472 63 26
Informatyk
Andrzej Januszewicz
56 472 63 20
Promocja
Sabina Rezmer
56 472 63 18
Punkt obsługi mieszkańca
Martyna Napierska
56 472 63 00
 
 

Samodzielne stanowiska:

 
Organizacje pozarządowe,
Ochrona informacji niejawnych
Katarzyna Wałdowska
56 472 63 25,
Zarządzanie kryzysowe
Jan Lachowski
56 472 63 19
Radca Prawny
Zbigniew Drzystek
56 472 63 06
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Janusz Łupaczewski
56 472 63 19, kom.: 668 020 569
FAX   56 472 63 05
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
Gminne Centrum Kultury
 
Zakład Usług Komunalnych

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30