NGO

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu - kultura

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 2 maja 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie pt. „Na rower ! Wspólne wyprawy krajoznawcze” – Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” – dotacja w kwocie 1 000,00 zł.
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Zadanie pt. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych” – Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” – dotacja w kwocie 18 139,79 zł.
 
 
czytaj dalej

POMOC FINANSOWA DLA KGW

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich. O pomoc mogą się ubiegać KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-pomoc-na-realizacje-celow-okreslonych-w-ustawie---nabor-2023

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2023 r.

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu konkursu

Unieważnienie drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
czytaj dalej

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Link do informacji o konkursie na stronie BIP:
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
czytaj dalej

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30