NGO

Unieważnienie konkursów

Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 kwietnia 2024 r. unieważnia się czwarty i piąty otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością" oraz zadania pn. "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych", ponieważ nie złożono żadnych ofert. 
czytaj dalej

Wykaz organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Stan na 31.12.2023 r.

 
Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
(według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.)
 
Na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie ma swoją siedzibę 40 organizacji pozarządowych, w tym:
  • 21 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych);
  • 1 fundacja;
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę;
  • 9 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
  • 4 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
Lp.
Nazwa organizacji
Adres siedziby
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, w tym ochotnicze straże pożarne
1.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubawskiej
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
2.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim
 
13-300 Mszanowo
3.
Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Bratian, ul. Welska 1
4.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
 
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
5.
Klub Sportowy Wicher Gwiździny
13-300 Gwiździny 4A
6.
Stowarzyszenie Klub Seniorów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
7.
„Nawiarenka”
13-300 Nawra 30
8.
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”
 
13-300 Pacółtowo, ul. Skrajna 1
9.
Tylickie Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Tylice 51A
10.
Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”
13-304 Radomno 22
11.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
12.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
13.
Ochotnicza Straż Pożarna w Chroślu
13-304 Chrośle 14
14.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lekartach
13-300 Lekarty 25
15.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bratianie
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
16.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1A
17.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Bratiańskim
 
13-304 Nowy Dwór Bratiański
18.
Ochotnicza Straż Pożarna w Skarlinie
13-300 Skarlin
19.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gryźlinach
13-332 Gryźliny 21A
20.
Ochotnicza Straż Pożarna w Tylicach
13-300 Tylice 49C
21.
Ochotnicza Straż Pożarna w Radomnie
13-304 Radomno
Fundacje  zarejestrowane w KRS
22.
„Fundacja Action”
13-300 Bratian, ul. Kościelna 19
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
23.
Uczniowski Klub Sportowy „Tornado”
13-300 Gwiździny 58
24.
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”
13-300 Pacółtowo,
ul. Gen. Waraksiewicza 44
25.
Uczniowski Klub Sportowy „Żak”
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
26.
Klub Sportowy Wel Bratian
13-300 Kaczek 1/1
27.
Szkółka Piłkarska Młode Lwy Mszanowo
13-300 Mszanowo, ul. Długa 7
Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
28.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie
13-300 Mszanowo, ul. Długa 1
29.
Koło Gospodyń Wiejskich Nawiarenka z Nawry
13-300 Nawra 30
30.
Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel
w Jamielniku
 
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1
31.
Koło Gospodyń Wiejskich Bratian
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
32.
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomnie
13-304 Radomno 10a
33.
Koło Gospodyń Wiejskich „Zgryźliwe Babki”
w Gryźlinach
13-332 Gryźliny 8A
34.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13-300 Pacółtowo,
ul. Gen. Waraksiewicza 44
35.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie
13-332 Bagno 7A
36.
Koło Gospodyń Wiejskich PustkoFanki
w Pustkach
 
13-304 Pustki 13
Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
37.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie – Orły
13-300 Tylice 36a
38.
Rozbiegane Nowe Miasto Lubawskie
13-300 Bratian, ul. Zatorze 12
39.
Radomno Biega
13-304 Radomno 8/2
40.
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wsi Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Drwęca
 
13-304 Chrośle 26B
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do linku: Wyniki konkursu
czytaj dalej

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Unieważnienie trzeciego otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 marca 2024 r. unieważnia się trzeci otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością”, ogłoszony zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 lutego 2024 r., ponieważ nie złożono żadnej oferty.
czytaj dalej

Ogłoszenie - drugi otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do ogłoszenia: OGŁOSZENIE
czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do ogłoszenia: OGŁOSZENIE

czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Gminy Nowe Miasto Lubawskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
Przejdź do linku: WYNIKI KONKURSU
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
W ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 25 stycznia 2024 r. dokonano wyboru jednej oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2024 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Zadanie pt. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych” – Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” – dotacja w kwocie 240 570,00 zł.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 10

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00