NGO

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła jedna oferta, które spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 31 stycznia 2023 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Zadanie pod tytułem „Senior współpracuje i organizuje” – Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – dotacja w kwocie 5 000,00 zł.
 
czytaj dalej

Wykaz organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Stan na 31.12.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o wynikach konkursu - pomoc społeczna

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wpłynęły dwie oferty, które spełniły wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 233/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano wyboru jednej oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Zadanie pt. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony” – Spółdzielnia Socjalna „Pomocni” – dotacja w kwocie 234 232,00 zł.
 
czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła jedna oferta, które spełniła wymogi formalne i została pozytywnie zaopiniowana przez komisję konkursową. Zarządzeniem Nr 234/2022 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 22 grudnia 2022 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie niżej wymienionego zadania publicznego.
 
WYBRANA OFERTA NA WYKONANIE W 2023 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ PRZYZNANEJ DOTACJI
Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Zadanie pt. „Prowadzenie Klubu Senior+ w Jamielniku” – Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik – dotacja w kwocie 25 000,00 zł.
 
czytaj dalej

Informacja o konkursie ofert. Osoby w wieku emerytalnym.

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert.

czytaj dalej

Informacja o konkursie ofert

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Więcej na stronie BIP: Konkurs ofert. Szczegóły.
czytaj dalej

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

1 2 3 4 5 6 ... 7

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30