NGO

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

        Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno konsultacyjne, które odbędzie się dnia 29 września 2022 roku godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Program spotkania:
16:00 16:05 Otwarcie, powitanie uczestników
16:05 16:15 Zadania publiczne zlecone w 2022 roku do realizacji organizacjom
pozarządowym – bieżące podsumowanie

16:15 16:30 Propozycje zadań oraz wnioski, uwagi, sugestie do Programu współpracy na
2023 rok zgłaszane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych

16:30 17:00 Jak poprawnie przygotować sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
uwagi i sugestie

17:00 17:15 Nowe wyzwania, dobre praktyki i rozwiązania we współpracy sektora
społecznego z samorządem

17:15 Zapytania, wnioski
czytaj dalej

Po raz 19 nagrodzimy "Godnych Naśladowania"

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku

Ogłoszenie dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pt. „Jamielnickie Żaki” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” w Jamielniku

Otwarty konkurs na realizację zadań - dofinansowanie wkładów własnych

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

"Wielkie Jeziora Mazurskie" - e-biuletyn

Kwietniowe wydanie e-biuletynu Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" dostępne w załączeniu.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie o wynikach konsultacji projektu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

1 2 3 4 5 6

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30