Wynajem świetlic wiejskich

Świetlice wiejskie

Gmina Nowe Miasto Lubawskie dysponuje 13 świetlicami wiejskimi. Na mocy Uchwały Nr XLV/349/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. owe lokale mogą być:
  • a) udostępniane nieodpłatnie na zebrania wiejskie organizowanie przez Gminę, zebrania i spotkania organizowane przez sołtysów, rady sołeckie, szkoły, organizacje społeczne działające w środowisku wiejskim, np. Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Rolnicze, Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe itp.,
  • b) wynajmowane odpłatnie – zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Wójta Gminy. Mieszkańcy danego sołectwa, korzystający ze świetlicy na terenie miejsca swojego zamieszkania, mają prawo do 30% bonifikaty. Ze świetlicy można korzystać po złożeniu wniosku oraz wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administrującym tym obiektem, na mocy podpisanej umowy.
Wysokości opłat w linkach poniżej.
 
Przekazanie świetlicy w odpłatny najem musi być poprzedzone zawarciem umowy, złożeniem wniosku, oświadczenia oraz sporządzeniem protokołu zdawczo – odbiorczego. (Do pobrania poniżej – załączniki uchwały oraz zarządzenia.)

Załączniki

Świetlica wiejska w Bagnie

Świetlica wiejska w Bratianie

Świetlica wiejska w Chroślu

Świetlica wiejska w Gryźlinach

Świetlica wiejska w Gwiździnach

Świetlica wiejska w Jamielniku

Świetlica wiejska w Kaczku

Świetlica wiejska w Lekartach

Świetlica wiejska w Mszanowie

1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00