Sołectwa

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Obszar, zakres działania sołectw i jego organów określa Rada Gminy w statutach sołectw.
 
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa oraz radę sołecką wyłaniają stali mieszkańcy danego sołectwa w tajnym i bezpośrednim głosowaniu na zebraniu wiejskim.
 
Organem stanowiącym i kontrolnym sołectwa jest zebranie wiejskie, wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum Rady Gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie liczy 16 sołectw. Są to:
 

Sołectwo Bagno

Sołectwo Bratian

Sołectwo Chrośle

Sołectwo Gryźliny

Sołectwo Gwiździny

Sołectwo Jamielnik

Sołectwo Kaczek

Sołectwo Lekarty

Sołectwo Mszanowo

1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00