POMOC DLA UKRAINY

Linki do informacji dotyczących ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Uprzejmie przekazujemy link: http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip do materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) opracowanych przez EUAA, które mogą być wykorzystane w kampanii informacyjnej na temat ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi. Plakaty/teksty są w języku angielskim, a także w wersji przetłumaczonej m.in. na ukraiński, rosyjski i polski.
 
Ponadto poniżej zamieszczamy linki do pozostałych materiałów informacyjnych, które mogą być przydatne w codziennej pracy osób udzielających informacji uchodźcom z Ukrainy.
1. Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en

 
3.  Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych. Link: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en
 
4. Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim. Link: https://european-union.europa.eu/contact-eu_en
czytaj dalej

Wnioski świadczenia pienieżnego na obywateli UKR bez PESEL do 15 lipca 2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
    Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
czytaj dalej

Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy

Szanowni Państwo,
 
w obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny
w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.
Oferujemy bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16,  przez dedykowany formularz dostępny na stronie.
Stowarzyszenie proponuje również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego,  w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.
 
W załączniku poniżej pismo Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
czytaj dalej

Wywiad z p. Garrim Martinem, byłym Merem Irpienia

       W załączeniu prezentujemy wywiad z p. Garrim Martinem, Członkiem Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, byłem Merem Irpienia. Wywiad został udostępniony przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.
czytaj dalej

Ulotka informacyjna - aktualizacja

           W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.
         Uwagi do przesłanego materiału oraz propozycje informacji, które mogą stanowić uzupełnienie do ulotki, prosimy przesyłać na adres:  PomocUkrainie@prezydent.pl
 
         Aktualne informacje w języku ukraińskim dostępne są na stronie http://www.ua.gov.pl
czytaj dalej

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

          Obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lutego 2022 roku i w dniach kolejnych mogą wnioskować o nadanie numeru PESEL.
Wniosek należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie pok. 13 – Referat Administracyjny (sprawy obywatelskie). Do wniosku o nadanie numeru PESEL należy dołączyć zdjęcie
o wymiarach 35 mm x 45 mm spełniające wymagania określone w ustawie o dowodach osobistych. Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu.
         W celu złożenia wniosku o numer PESEL należy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty poświadczające tożsamość, które Państwo posiadacie (np.: paszport, akt urodzenia dziecka, itp.), a w przypadku potwierdzenia Profilu Zaufanego należy przyjść z numerem telefonu (od operatora polskiego) oraz adresem poczty elektronicznej (email).
         Numer PESEL jest przydatny m.in. do korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień, założenia konta w banku, zapisania dziecka do szkoły. Daje również możliwość wnioskowania o jednorazowe świadczenie 300 złotych oraz inne świadczenia socjalne, o których mówi się w Ustawie o pomocy społecznej.
 
          W związku z tym, iż jest bardzo duże zainteresowanie składaniem wniosków o nadanie numeru PESEL bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 56 47 26 326. Pozwoli to naszym urzędnikom usprawnić całą procedurę oraz w znacznemu stopniu skróci czas oczekiwania na załatwienie sprawy.
 
          Jednocześnie informujemy, że obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać do nas np. w zorganizowanych kilkuosobowych grupach (cała rodzina) i z polskim opiekunem. W tym celu również prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
 56 47 26 326.
 
czytaj dalej

Nie ufaj bezgranicznie! - ulotka informacyjna

Nie ufaj bezgranicznie! Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.
Zawsze możesz prosić o pomoc. Zadzwoń: +48 22 628 01 20
 
 
czytaj dalej

Klauzula RODO

            W załączeniu klauzula RODO dla osób z Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

 

Załączniki

Informacje dla uchodźców - pomoc medyczna

Infolinia dla pacjentów 800 190 590.
 
Ponadto informujemy, iż wyjasnienie wszelkich kwestii związanych z pobytem w Polsce osób uciekających z Ukrainy umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy
oraz
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Ulotki informacyjne dla uchodźców w językach: angielskim, ukraińskim, rosyjskim i polskim

ulotka w j. angielskim

czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00