Inwestycje

Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane

        Gmina Nowe Miasto Lubawskie zawarła kolejne umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tym razem pozyskaliśmy dofinansowanie na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku.
       
        Nie da się ukryć, iż świetlica w Mszanowie lata świetności ma już za sobą, przez co nie można w pełni wykorzystać jej potencjału. Gruntowny remont jakiemu zostanie poddana na pewno to zmieni. Zdecydowanie przyjemniej będzie można spędzić czas podczas rodzinnych biesiad czy też oficjalnych spotkań.
Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi (wraz z wymianą nawierzchni podłogowej), przerobienie wentylacji na mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz  wymianę drzwi wejściowych, modernizację instalacji c.o. i oświetlenia wewnętrznego.
        Całkowita wartość projektu wynosi prawie 925 tys. zł. Kwota dofinansowania pozyskana przez gminę na realizację to niemal 81% wartości inwestycji czyli ponad 740 tys. zł.  
Prace budowlane  rozpoczną się prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, po przeprowadzeniu procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy.  
 
        Zmiany czekają również Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jamielniku. Budynek szkoły zostanie poddany termomodernizacji w 2021 roku. W zakresie robót przewidzianych do realizacji znajduje się: wymiana części przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana starych okien i drzwi wejściowych, wymiana części grzejników i źródła ciepła na nowy kocioł na biomasę, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego.
Wykonanie wszystkich prac nie tylko wpłynie korzystnie  na koszty utrzymania budynku ale też poprawi komfort nauki i pracy uczniom i nauczycielom (m.in. w zimie budynek będzie się szybciej nagrzewał i dłużej utrzymywał ciepło).
        Całkowita wartość projektu to ponad 1,6 mln zł,  zaś pozyskana wysokość dofinansowania wynosi ponad 1,3 mln zł, tj. niemal 81% przewidzianych wydatków.
Podobnie jak w przypadku mszanowskiej świetlicy tak i tu prace rozpoczną się po zakończeniu procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę.
 
czytaj dalej

Kolejne inwestycje drogowe

        23 lipca wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację dwóch zadań polegających na przebudowie dróg gminnych.
          Zadanie pierwsze - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pustki - będzie wsparte środkami finansowymi Nadleśnictwa Iława w wysokości 300 tys. zł.  W ramach zadania zostanie przebudowana droga, która otrzyma nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 550 m.b. Całkowita wartość inwestycji to ponad 600 tys. zł.
         Zadanie drugie to już V etap inwestycji. Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice (dojazdowej do gruntów rolnych we wsi) - będzie współfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który przeznaczy na ten cel 60 tys. zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowany kolejny odcinek w stronę byłego PGR w Tylicach o długości ok. 120 m.b., który również będzie miał nawierzchnię asfaltową. Wartość całkowita inwestycji to ponad 130 tys. zł.
          Planowany termin zakończenia prac to połowa października 2019 roku.
czytaj dalej

Wielomilionowa inwestycja w Jamielniku

Władze gminy  poczyniły kolejny krok w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Po Mszanowie, Bratianie i Pacółtowie, Jamielnik jest kolejną miejscowością, w której powstanie nowoczesna sieć sanitarna. Ze względu na duży zasięg inwestycji roboty zostały podzielone na dwa zadania:
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,6 km w ulicach: Jana Pawła II, Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna i Sportowa.
Wykonawcą tej części robót jest Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Rybna.
  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km w ulicach: Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa.
Wykonawcą tej części robót jest Zakład Usług  Komunalnych w Mszanowie Sp. z .o.o.
 
Łączny koszt budowy kanalizacji sanitarnej to ok. 1,95 mln zł
 
 
Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie kolejna wielomilionowa inwestycja – budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa dróg gminnych i oświetlenia drogowego. W ramach zadania:
  1. Wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w ulicach: Szkolna, Kręta, Szeroka, Kwiatowa, Słoneczna, Sportowa, Nowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka i Wincentego Witosa;  
  2. Budowa jezdni, zjazdów i chodników wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. Całkowita długość jezdni zaplanowanej do przebudowy wynosi 2,75 km, a długość chodników to ok. 1,9 km.
  3. Wykonane zostanie nowoczesne oświetlenie drogowe – montaż słupów oświetleniowych z nowoczesnymi oprawami typu LED w ilości 101 sztuk;
Wykonawcą branży drogowej i energetycznej jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy, natomiast za budowę kanalizacji deszczowej będą odpowiadały te same firmy, co za kanalizację sanitarną.
 
10 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zastępca wójta - Agnieszka Paturalska-Miehlau, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Artuszewskiej - podpisała umowę na dofinansowanie jednego z etapów inwestycji jakim jest "Budowa dróg gminnych w miejscowości Jamielnik". Kwota dofinansowania - 4 mln zł - pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Łącznie wartość inwestycji branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej to
ok. 7,8 mln zł
 
Przewidywany termin zakończenia prac to LISTOPAD 2019 R.
 
 
czytaj dalej

Trwają prace przy budowie drogi gminnej w Radomnie.

      Jak już informowaliśmy, w marcu wójt gminy Tomasz Waruszewski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie umowę o dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap I". Kwota wsparcia, jaką pozyskaliśmy do realizacji tego zadania pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynosi 700 tys. zł.
      Inwestycja zakłada wykonanie drogi o długości niemal 900 mb w Radomnie, od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku kościoła i dalej w stronę jeziora.
    W ramach dofinansowania wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa oraz przebudowane zostaną linie energetyczne i telekomunikacyjne. W chwili obecnej ten etap prac zmierza ku końcowi. W ciągu najbliższych dni na teren budowy wejdzie kolejna ekipa, która zajmie się budową nawierzchni.
      Przewidywany termin zakończenia prac to przełom września i października.
     Całkowita wartość inwestycji drogowej, łącznie z budową oświetlenia drogowego, to ponad 2 miliony złotych.
czytaj dalej

Nowe oświetlenie drogowe w Pustkach i Radomnie.

W drugiej połowie kwietnia, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie podpisał umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Radomno i Pustki. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. W chwili obecnej ku końcowi zbliża się pierwszy z nich. Wzdłuż dróg w Pustkach zainstalowano 14 nowych lamp, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców ale wszystkich użytkowników jezdni.
 
Przed nami realizacja drugiego zadania, czyli budowa oświetlenia drogowego w Radomnie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Oświetlenie Pustki i Radomno

Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej - podsumowanie inwestycji.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja mająca na celu uatrakcyjnienie 6 miejsc związanych z rekreacją na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osiągnięte efekty operacji: zmodernizowano / wybudowano 6 obiektów infrastruktury rekreacyjnej.
czytaj dalej

Umowa na budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej podpisana!

Już we wrześniu trasa wycieczek rowerowych będzie jeszcze dłuższa! Wójt gminy, Tomasz Waruszewski, podpisał umowę na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej Bratian-Iława. Długość nowego odcinka to prawie 2,5 km. Wykonawcą jest firma „Drogomex” Sp. z o.o. z Pruszkowa a wartość inwestycji wyniesie 1 369 000, 00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków  własnych oraz  ze  środków  uzyskanych  z  dofinansowania  z Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko - Mazurskiego  na  lata 2014 – 2020 „Efektywne  wykorzystanie  zasobów.”
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Ścieżka rowerowa

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30