NGO

Wykaz organizacji NGO - stan na 31.12.2019 r.

  • 28-01-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
Organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
(według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 
  • 20 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS (w tym 10 ochotniczych straży pożarnych),
  • 5 klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 5 kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • 2 stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę,
  • 11 kół gospodyń wiejskich bez rejestracji (działających wcześniej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników - Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.).
 
Lp.
Nazwa organizacji
Adres siedziby
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, w tym ochotnicze straże pożarne
1.
Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Bratian, ul. Welska 1
2.
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
 
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 8/1
3.
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Lubawskiej
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
4.
Stowarzyszenie Klub Seniorów
w Gminie Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
5.
„Nawiarenka”
13-300 Nawra 30
6.
Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”
 
13-300 Pacółtowo, ul. Skrajna 1
7.
Tylickie Stowarzyszenie Rozwoju
13-300 Tylice 51A
8.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim
 
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
9.
Klub Sportowy Wicher Gwiździny
13-300 Gwiździny 15
10.
Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”
13-304 Radomno 22
11.
OSP w Bratianie
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
12.
OSP w Jamielniku
13-332 Jamielnik
13.
OSP w Radomnie
13-304 Radomno
14.
OSP w Chroślu
13-304 Chrośle
15.
OSP w Tylicach
13-300 Tylice
16.
OSP w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
17.
OSP w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
18.
OSP w Skarlinie
13-300 Skarlin
19.
OSP w Lekartach
13-300 Lekarty
20.
OSP w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
21.
UKS „Tornado”
13-300 Gwiździny 58
22.
UKS „Sprint”
13-300 Pacółtowo
23.
UKS „Żak”
13-332 Jamielnik, ul. Szkolna 10
24.
Klub Sportowy Wel Bratian
13-300 Kaczek 1/1
25.
Ludowy Zespół  Sportowy Mszanowo
13-300 Mszanowo, ul. Podleśna 1
Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
26.
Koło Gospodyń Wiejskich w Mszanowie
13-300 Mszanowo, ul. Piaskowa 4
27.
Koło Gospodyń Wiejskich Nawiarenka z Nawry
13-300 Nawra 30
28.
Koło Gospodyń Wiejskich Bratian
13-300 Bratian, ul. Grunwaldzka 18
29.
Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel w Jamielniku
13-332 Jamielnik, ul. Jana Pawła II 1
30.
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomnie
13-304 Radomno 10a
Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę
31.
Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie - Orły
  1. Tylice 36a
32.
Rozbiegane Nowe Miasto Lubawskie
13-300 Bratian, ul. Zatorze 12
Koła gospodyń wiejskich bez rejestracji
33.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bratianie
13-300 Bratian
34.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chroślu
13-304 Chrośle
35.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach
13-332 Gryźliny
36.
Koło Gospodyń Wiejskich w Gwiździnach
13-300 Gwiździny
37.
Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku
13-332 Jamielnik
38.
Koło Gospodyń Wiejskich w Lekartach
13-300 Lekarty
39.
Koło Gospodyń Wiejskich w Nawrze
13-300 Nawra
40.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Nowym Dworze Bratiańskim
13-304 Nowy Dwór Bratiański
41.
Koło Gospodyń Wiejskich w Pacółtowie
13-300 Pacółtowo
42.
Koło Gospodyń Wiejskich w Skarlinie
13-300 Skarlin
43.
Koło Gospodyń Wiejskich w Tylicach
13-300 Tylice
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30