Budżet Państwa

Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie

         Inwestycja obejmuje wyburzenie remizy OSP w Bratianie i wykonanie efektywnego energetycznie nowego 2-piętrowego budynku o pow.ok. 600m2 (parter o pow.ok. 380 m2 do działań OSP oraz piętro o pow. ok. 220 m2 do realizacji zajęć kulturalno – integracyjnych – m.in. przez KGW). Najważniejsze pomieszczenia:świetlica wiejska, aneks kuchenny,WC, garaż, sala narad. Przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych i windy dla osób niepełnosprawnych, sprzęt RTV, AGD, meble.
         Budynek ogrzewany będzie za pomocą instalacji gazowej. Przewidziano miejsca postojowe i zieleń urządzoną. Inwestycja poprawi działania w obszarze ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i kultury. Projekt będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu poprzez włączenie defaworyzowanych grup społecznych z obszarów wiejskich (w szczególności seniorów, młodzieży i osób niepełnosprawnych) w różne aktywności, np. nauka obsługi komputera dla seniorów, gra w szachy dla młodzieży. Zwiększy się oferta kulturalna w największej miejscowości gminy – Bratianie, a godną siedzibę zyska największa jednostka OSP na terenie Gminy – OSP Bratian. Inwestycja wpłynie pozytywnie na wszystkich mieszkańców Gminy, ponieważ projektowany budynek będzie centrum koordynacyjnym działań wszystkich OSP na terenie Gminy. W tym celu zaprojektowano m.in. salę konferencyjną przewidzianą do odbywania m.in. narad kadry zarządzającej poszczególnymi OSP.
Natomiast centrum integracji społecznej wpłynie pozytywnie dzięki stworzeniu ogólnodostępnej, czynnej cały rok przestrzeni publicznej, gdzie będą realizowane zajęcia kulturalno-edukacyjnointegracyjne dla mieszkańców głównie Bratiana, ale też okolicznych miejscowości. W ramach zadania przewidziano wyposażenie budynku w meble (stoły, krzesła, szafy itp.) oraz sprzęt RTV, AGD (telewizor lub projektor, sprzęt do odtwarzania muzyki, zmywarka, kuchenka itp.). Budynek będzie służył m.in. do bardziej efektywnego udziału OSP w różnego rodzaju zdarzeniach ratowniczych, do udziału w których jednostki te są powołane (w tym w ramach KSRG).
        Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5 500 000,00, z czego dofinansowanie przyznane z Programu Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH wynosi: 4.950.000,00 PLN
Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2023 rok.
 
 
                                                           
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30