Aktualności

Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

       
          Sprawozdanie z realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie
Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
        Zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców (informacja o naborze znajdowała się na stronie: https://gminanml.pl/PL/3016/1536/Azbest_-_rusza_nabor_wnioskow/k/) pierwotnie planowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości 66,91 Mg, podczas gdy w efekcie końcowym unieszkodliwiono łącznie 59,92MG z 23 nieruchomości.
 
         Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 38 828,16 zł, z czego dofinansowanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW wyniosło 33 003,94 zł (85%), udział finansowy Gminy wyniósł 5 824,22 zł (15%).
         Korzystano z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie http://wfosigw.olsztyn.pl/.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00