Aktualności

"Coś pozytywnego", czyli optymizm pisany wierszem

 
 
          Jeśli lubisz pisać, poezja to Twój sposób na wyrażenia siebie, a Twoje utwory do tej pory lądowały na dnie szuflady - masz okazję to zmienić! Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska.
 
Celem konkursu jest rozwój zdolności poetyckich mieszkańców terenu LGD Ziemia Lubawska, prezentacja ich twórczości, a także zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu w obliczu panującej pandemii oraz pobudzenie do pozytywnego, optymistycznego myślenia.
 
Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podpisany plik PDF należy przesłać na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00.
czytaj dalej

Są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

Jak informuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Ronictwa, są dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników.
 
Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR, mogą składać wnioski w bankach współpracujących z Agencją. Pomoc ARiMR polega na płaceniu za kredytobiorcę części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego.
 
3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania.
Łączna pula środków na kredyty wyniesie:
 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
 • limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,
 • środki w kwocie 4,0 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
 • limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,
 • środki w kwocie 21,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.
 
 1. Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
Podmioty zajmujące się produkcją rolną mogą ubiegać się o udzielenie:
 • kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – linia RR;
 • kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z.
Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z linii PR.
Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.
W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln zł.
 
 1. Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.
Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności – na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, pasz treściwych i koncentratów, pasz objętościowych, a także
kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego i stada podstawowego inwentarza żywego.
 
Rolnicy mogą ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). W tym przypadku pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 21,8 mln zł, a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się  w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód.  Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura udzielania kredytu?

W przypadku kredytu inwestycyjnego wnioskodawca składa w banku plan przedsięwzięcia wraz z wnioskiem kredytowym. Bank analizuje dokumenty pod kątem spełnienia wymogów określonych przez zasady udzielania kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów.
 
Gdzie zaciągnąć taki kredyt?
Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmują: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A.,
a także zrzeszone w nich Banki Spółdzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  w zakładce „Pomoc krajowa” oraz w bankach udzielających kredytów.

 
czytaj dalej

Rejestracja mailowa na porady pomocy prawnej

            Starostwo Powiatowe informuje,  że rejestracja na porady nieodpłatnej pomocy prawnej              i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 8.04.2020 r. możliwa jest mailowo na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl. Przypomina również, że warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsze przesłanie mailem na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 56/4724220.
czytaj dalej

Plakaty i hasła wyborcze - wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych w Gminie NML

INFORMACJA
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
 
wykaz miejsc na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, na których są zlokalizowane tablice oraz słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
Na podstawie art. 114, w związku z art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) podaje się wykaz miejsc na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w których są zlokalizowane tablice ogłoszeń oraz słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych komitetów wyborczych:
 
a) w sołectwie Bratian - słup ogłoszeniowy, tablice ogłoszeń;
 
b) w sołectwie Jamielnik - słup ogłoszeniowy, tablice ogłoszeń;
 
c) w sołectwie Mszanowo - słup ogłoszeniowy, tablice ogłoszeń;
 
d) w sołectwie Skarlin - słup ogłoszeniowy, tablice ogłoszeń;
 
e) w sołectwie Gwiździny - słup ogłoszeniowy, tablice ogłoszeń;
 
f) w sołectwie Tylice - słup ogłoszeniowy.
 
2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
       
           Wójt Gminy

   /-/ Tomasz Waruszewski
czytaj dalej

Nauka zdalna w naszych szkołach

          Już za kilka dni, 9 kwietnia, dla wszystkich uczniów rozpocznie się przerwa wiosenna, związana z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy.  Dokładnie dwa tygodnie temu szkoły oraz samorządy musiały podjąć wyzwanie zorganizowania zajęć edukacyjnych dla uczniów poza dotychczasowym miejscem  prowadzenia lekcji. Czy udało im się sprostać wyzwaniu?
 
         Podstawowym warunkiem świadczenia i pobierania nauki systemem zdalnym jest dostęp do odpowiedniego sprzętu. Nie da się  ukryć, iż w obecnych czasach niemalże w każdym gospodarstwie domowym znajdziemy komputer lub tablet, z którego dziecko może korzystać. Sprawa nieco komplikuje się w sytuacji, gdy w rodzinie jest dwójka i więcej dzieci, i każde z nich ma do zrealizowania zadania zlecone przez nauczyciela. Wówczas dostęp do sprzętu multimedialnego jest ograniczony i utrudniony. Czy w takiej sytuacji rodzice zmuszeni są wybierać, które lekcje są ważniejsze? Oczywiście, że nie! Gmina Nowe Miasto Lubawskie udostępniła swoim uczniom laptopy  i tablety będące na wyposażeniu placówek oświatowych. Każdy, kto zgłosił w swojej szkole brak niezbędnego sprzętu, mógł go bez problemu wypożyczyć. Pomoc ta była możliwa, ponieważ od kilku lat nasza Gmina przystępuje do wielu projektów edukacyjnych, m.in. współfinansowanych przez Unię Europejską. Dzięki nim szkoły wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne, które urozmaicają sposób prowadzenia zajęć i sprawiają, że nauka staje się dużo łatwiejsza i przyjemniejsza. Tylko w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"  zakupiono  komputery, tablety, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, projektory, plansze, programy edukacyjne, karty pracy, modele itp.  Nie spoczywamy na laurach, nadal poszukujemy nowych możliwości, nowych projektów, pozwalających na podniesienie jakości oferty edukacyjnej, dzięki której nasi uczniowie wiedzą              i umiejętnościami nie będą odbiegać nie tylko od swoich kolegów z większych miast ale i ośrodków europejskich.
 
         Jak, w tym trudnym dla wszystkich czasie, wyglądają lekcje zdalne? Nauczyciele i uczniowie korzystają z wielu powszechnie dostępnych aplikacji oraz programów edukacyjnych. Wszystkie szkoły w Gminie Nowe Miasto Lubawskie korzystają z portalu Librus. Nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie umieszczają opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadają na zapytania również za pomocą e-dziennika. Komunikacja przebiega sprawnie również za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym)  przy użyciu komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej. Ponadto nauczyciel, za pomocą takich komunikatorów jak Skype organizuje lekcje on-line.  Zajęcia te można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni możliwość komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów, sprawdzenia wiedzy  czy chociażby obserwowania pracy na lekcji dzięki połączeniu wideo. Dzięki utworzeniu grup na komunikatorze Messenger nauczyciele z Jamielnika przeprowadzają wirtualne lekcje z takich przedmiotów jak język polski, język angielski, biologia czy matematyka. Wielu pedagogów z naszych szkół  nagrywa także filmiki instruktażowe. Metoda ta popularna jest zwłaszcza wśród nauczycieli fizyki, chemii (doświadczenia) oraz wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Tylicach do lekcji matematyki wykorzystuje Skype’a. Dodatkowo, klasy zostały podzielone na mniejsze grupy aby nauka przebiegała sprawniej i  efektywniej. Szkoła Podstawowa w Radomnie do zajęć on-line wykorzystuje m.in. platformę ZOOM. Organizując zajęcia korzystają także z takich aplikacji jak squla, e-podręczniki, matzoo. Szkoła w Bratianie, poza wspomnianymi już aplikacjami i platformami, prowadzi lekcje zdalne przy użyciu Microsoft Teams. Nawet, jeśli nie wszyscy uczniowie posiadają kamerki, to zawsze się słyszą i możliwe jest prowadzenie rozmów.  Oczywiście oprócz materiałów udostępnianych na platformach dzieci w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnych podręczników, ćwiczeń i zeszytów.  Młodsze klasy i grupy „zerowe” wytwory swojej pracy ( ćwiczenia z pisania, prace plastyczne itp.) wcześniej sfotografowane wysyłają z pomocą rodziców różnymi kanałami komunikacji: mms, e-mail, librus. Komunikatory, aplikacje i platformy służą nie tylko lekcjom zdalnym. Za ich pomocą dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarlinie zorganizował posiedzenie rady pedagogicznej.
 
      W ocenie dyrektorów, zdalna nauka w naszej gminie przebiega sprawnie. Oczywiście na początku występowały pewne problemy, związane one były jednak głównie z zaznajomieniem się z programami i aplikacjami służącymi do komunikacji. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że są to wyjątkowe okoliczności, dlatego też wykładowcy do swoich zadań podchodzą z powagą ale                     i stosowną rozwagą – nie przeciążają uczniów nadmiarem materiałów, o czym było głośno w różnych mediach.  Oprócz realizacji podstawy programowej nauczyciele  stosują również zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych  i konsultacji. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwiździnach zwraca również uwagę, że pozytywnym aspektem nauczania zdalnego są rosnące kompetencje uczniów w zakresie komunikacji oraz wyraźnie widoczny wzrost  poziomu ich samodzielności i zaradności w przyswajaniu treści programowych.
 
        Nauczanie   to jednak nie tylko odpowiedni sprzęt, dostęp do internetu ( w Gminie NML niemal 90% gospodarstw domowych podłączonych jest do sieci) czy też odpowiednie oprogramowanie          i aplikacje. To również nie tylko zaangażowanie nauczycieli. Nie sposób bowiem nie wspomnieć         o roli rodziców, dla których taka forma przekazywania wiedzy dzieciom jest również czymś nowym. To rodzice sprawują opiekę nad uczniem podczas nauki zdalnej, dlatego też wielu z nich musiało całkowicie przeorganizować porządek dnia. Muszą oni nie tylko łączyć obowiązki zawodowe z prowadzeniem domu ale również wspierać i motywować swoje pociechy do pracy. Nowa sytuacja wymaga nowych zadań. Dopilnowanie  żeby dziecko w odpowiednim momencie usiadło przed komputerem do prac zadanych przez nauczyciela, zapanowanie nad dyscypliną pracy i udzielanie nauczycielom informacji zwrotnych o przebiegu nauczania – to tylko niektóre z nich. Rodzic musi pamiętać jednak, że jego rola nie polega na tym, by pracować z dzieckiem. Ono powinno samodzielnie wykonywać dostarczone zadania. Do rodziców należy natomiast sprawdzanie, jak dziecko sobie radzi i czy rzeczywiście wykonuje w sposób swobodny przesłane zadania oraz, w razie problemów, przekazanie informacji nauczycielowi.
 
      Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy zaskoczyła nie tylko samorządy, dyrektorów                    i nauczycieli, ale również uczniów i rodziców. Na obecną chwilę trudno prognozować, jak długo przyjdzie nam funkcjonować w tych nowych warunkach. Wszyscy podejmują starania, aby nasze życie nadal wyglądało w miarę normalnie. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż mimo dostępu do technologii umożliwiających kontakt z otoczeniem bez wychodzenia z domu, tak naprawdę żaden wirtualny świat nie jest w stanie zastąpić kontaktu face to face z rówieśnikami.
 
 
Zdjęcia w galerii : Facebook SSP im. Janusza Korczaka w Tylicach i Facebook SP im. Jana Pawła II w Jamielniku
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Nauka zdalna w Gminie NML

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!
Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 
Zainspiruj innych do pozostania w domu, pokazując, co wartościowego i ciekawego można zrobić, nie opuszczając czterech ścian. Odrobina wsparcia i inspiracji w tym niełatwym czasie będzie nie tylko cenna, ale pomoże nam łatwiej wytrwać w  odosobnieniu. A więc #zostańwdomu, ale nie bezczynnie!
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
 1. Zrób zdjęcie, na którym widać, jak wartościowo spędzasz czas w domu podczas epidemii
 2. Dołącz do niego krótki opis (maks. 1000 znaków).
 3. Prześlij je wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.
 4. To wszystko! Wyniki ogłosimy 15 kwietnia 2020 roku na stronie konkursu.
 5. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat.
 6. Zwycięską pracę opublikujemy na naszych blogach: http://www.info.clicktrans.pl lub https://clicktrans.com/blog/
 
Nagrody
- 1500 zł dla organizacji zaangażowanej w pomoc w zwalczaniu bądź ograniczeniu skutków koronawirusa wskazanej przez Laureata/kę 
- 500 zł dla Laureata/ki 
 #Zostańwdomu i wesprzyj tych, którzy walczą ze skutkami epidemii!
Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie: https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
 
czytaj dalej

Jak segregować?

          Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia  już od kilkudziesięciu lat. Tego dnia ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że zasoby przyrodnicze nie są niewyczerpalne a rozwój cywilizacji oraz coraz nowocześniejsze technologie sprawiły, iż ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę przyrody. Również my na co dzień "dokładamy swoją cegiełkę", produkując ogromne masy śmieci w naszych gospodarstwach domowych. Aby zapanowac nieco nad tą sytuacją, już od 1 czerwca w życie wejdą nowe zasady dotyczące bezwzględnej segregacji odpadów komunalnych.        
 
Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
 
Jakie są ogólne zasady segregacji?
 • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
 • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
 • Odrywamy wieczka od pojemników.
 • Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
 • Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.
 • Wyrzucamy odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach papierowych lub foliowych.
 • Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.
Przygotowaliśmy ściągę dotyczącą segregacji najpopularniejszych odpadów. Na liście znalazły się także odpady, których klasyfikacja sprawia najwięcej problemów.
 
 
 
czytaj dalej

"Maseczka dla Medyka" - konkurs rękodzielniczy

          W związku z zaistniałą sytuacją wychodzimy do Państwa z kolejnym konkursem, który ma na celu wsparcie Powiatowego Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim.

Kierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Chcemy zachęcić do aktywnego spędzania czasu w domu ale też do pomocy naszym lokalnym lekarzom w tak trudnym dla nich czasie.

Zasady są proste! Należy uszyć jak największą ilość maseczek o parametrach określonych w regulaminie. Maseczek nie może być jednak mniej niż 100 sztuk.

W dniu 15 kwietnia w godzinach 11:00 – 13:00 dostarczyć zapakowane maseczki wraz z kartą zgłoszeniową do biura Stowarzyszenia w Wielkich Bałówkach!

Nagrodzone zostaną TRZY Koła Gospodyń Wiejskich, które dostarczą największą ilość prawidłowo wykonanych maseczek. Zachęcamy do udziału!

Pomóżmy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.
 
 
Aby sprawić komfort oddychania maseczka powinna posiadać:
3 warstwy - 2 warstwy materiału i 1 warstwa fizeliny lub 2 warstwy materiału i kieszonkę.
 
 
 
czytaj dalej

WOT dołącza do walki z koronawirusem

          Mimo wprowadzenia licznych obostrzeń, stosowania wszelkich zalecanych środków ostrożności, koronawirus nie ominął naszego powiatu. Po wielu niepokojących informacjach o wzrastającej  liczbie osób zarażonych oraz objętych kwarantanną, w tym przedstawicielach służb mundurowych -strażaków i policjantów, do walki z zagrożeniem epidemicznym włączyli się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
          
           Żołnierze WOT wspierają personel medyczny i sanitarny w walce z koronawirusem. Kilka dni temu terytorialsi rozpoczęli działania w nowym obszarze – pobierania wymazów na obecność COVID-19. Pierwszą brygadą, która rozpoczęła wsparcie służb sanitarnych w tym obszarze była 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Jej żołnierze przeszli szkolenie w olsztyńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
        
        W ostatnią sobotę, 28 marca br., w Nowym Mieście Lubawskim żołnierze 4WMBOT, współdziałając ze strażakami, zorganizowali stacjonarny punkt pobierania wymazów. Wystawienie osobnego namiotu, poza terenem szpitala pozwoliło zminimalizować kontakty między ludźmi, ograniczyć transmisję wirusa, a przede wszystkim odciążyć powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W ciągu całego dnia pobrano 69 wymazów. Kolejna akcja na terenie Nowego Miasta Lubawskiego będzie miała miejsce 1 kwietnia br. Od początku działań na terenie Warmii i Mazur żołnierze - ochotnicy pobrali niemal 200 wymazów.
          
           Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej z Modlina. Do tej pory szkolenie to ukończyło blisko 50 żołnierzy z kilku brygad OT. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne kursy, które umożliwią wsparcie służb sanitarnych na terenie całego kraju.
 
          Każdego dnia w bezpośrednie działania zaangażowanych jest blisko 3 tys. żołnierzy WOT. Kolejnych blisko 22 tys. pozostaje w podwyższonej, 12-godzinnej gotowości do działania.
 
Źródło płk Marek Pietrzak Rzecznik prasowy WOT
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: WOT pomagają w walce z koronawirusem

Wnioski i płatności PROW 2014-2020

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski
 
W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich            i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Utrzymana została także możliwość złożenia papierowego oświadczenia potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
Przyjmowanie oświadczeń rozpoczęło się 2 marca 2020 r.  Rolnicy mają czas na ich dostarczenie do ARiMR do 15 kwietnia 2020 r.
Do piątku 27 marca do Agencji wpłynęło 74 138 oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku o dopłaty. 
 
Z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR zostały zamknięte dla interesantów. Dlatego też oświadczenia można przekazywać w następujący sposób: pozostawić we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą czy złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym. Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.
 
15 marca 2020 r. ruszyło przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do piątku 27 marca w ARiMR zarejestrowano 55 555 e-wniosków.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 23

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30