Aktualności

Badanie na temat Funduszy Europejskich

Badanie prowadzone jest przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z pracownikami Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badanie pozowli poznać stan wiedzy mieszkańców na temat funduszy europejskich, czy ich pozyskiwanie jest ich zdaniem trudne jak również pomogą dostosować działania promocyjne do ich potrzeb.
Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.
 
 
czytaj dalej

Święto szkoły w Bratianie

„Dzisiaj zamku już tu nie ma/ Ale szkoła tu powstała/ Dla uczczenia rodu tego/ Działyńskich imieniem zwana/” – brzmią słowa hymnu szkoły w Bratianie.
 
          W Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie znów odśpiewano uroczyście hymn szkolny. Już 18 lat minęło od  nadania imienia placówce, a 13 lat od  ufundowania szkolnego sztandaru. W piątek 17 marca 2023 r.  społeczność szkolna z rozmachem obchodziła Święto Szkoły.  
         
        „W szkole wiedzę zdobywamy/ O dziedzictwo Polski dbamy…” - można usłyszeć w dalszej części hymnu szkoły. W tym roku grono pedagogiczne i uczniowie postawili na przyszłość. Skąd ten pomysł? W lutym w szkole realizowano projekt o Mikołaju Koperniku. Kopernik - wiadomo: ziemia, kosmos, sfery niebieskie... dlatego tegoroczne święto urządzono pod hasłem: szkoła przyszłości i wymyślono podróż w czasie i przestrzeni – oczywiście porywając też na księżyc Działyńskiego.
         
           W tegorocznym święcie wszyscy wystąpili na scenie. Najpierw uroczyście wszedł Mości Działyński z Małżonką (w tym roku Maciej i Ewa, uczniowie kl. 6, którzy świetnie wcielili się w role patronów). Następnie każda klasa zaprezentowała przygotowane teatralne wizje szkoły przeszłości i przyszłości, szkoły baśniowej, tanecznej, biznesowej, kosmicznej… Uczestnicy wydarzenia obejrzeli wspaniałe widowisko, które sami stworzyliśmy. Było mnóstwo tańca,  pląsów,  prezentacji strojów,  sprzętów,  techniki.
          Na koniec na scenie wylądowali kosmici! Ich zamiarem było porwania Dyrektora, lecz gdy okazało się, że to się finansowo nieopłacalne – uprowadzili samego Działyńskiego!!! Było dużo śmiechu, dobrej zabawy i wszystko skończyło się szczęśliwie i wróciło do rzeczywistości.
            Nie zapomniano również o przywitaniu wiosny! Tym wyśmienicie zajęły się dzieci z grup przedszkolnych. Witały nową porę roku pięknymi strojami, tańcami i piosenkami. Było gwarno i wesoło!
         
           W przemówieniu okolicznościowym Dyrektor Szkoły, Adrian Ziółkowski, podkreślił dokonania pani Ewy Przybylskiej, która przez długie lata kierowała placówką. Zainicjowała ona m.in. rozbudowę szkoły. Jej praca dyrektorska i dydaktyczna pozostanie częścią historii tego miejsca. Dyrektor Adrian Ziółkowski wyraził też dumę, że może być dyrektorem tak pięknej szkoły, z niemałą już tradycją. Nie szczędził również pochwał uczniom. Docenił ich talenty, pomysły, kreatywność. Nauczycielom podziękował za pracę na rzecz szkoły. Wszyscy w tym dniu czuli się jak jubilaci. W jego przygotowanie włożono ogrom pracy. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności ten dzień był i radosny, i dydaktyczny zarazem.
         Każde Święto Szkoły uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi traktują jak święto rodzinne.  Jest ono doskonałą okazją do  utrwalania tradycji, przypominania historii i patrzenia w przyszłość.
 
Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna na stronie ZS w Bratianie pod tym adresem: Święto Szkoły
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Święto Szkoły w ZS im. Rodu Działyńskich w Bratianie

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 
Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. 
 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W  dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. 
 
Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.
 
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych instytucji działających w środowisku wiejskim. 
 
Ważne terminy: 
21.04.2023 r. - upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
30.06.2023 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
10-28 lipca 2023 r. - wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!
W załączeniu plakat oraz regulamin konkursu.
 
Henryk Żuchowski
Dyrektor OR KRUS
w Olsztynie
czytaj dalej

Program dotacyjny - ochrona pszczół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 3 stycznia uruchomione zostały nabory wniosków w konkursie „Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół”.
 
(zdj. Pixabay)
czytaj dalej

Zapraszamy na zebrania wiejskie

Wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, które będą odbywać się w dniach 6-20 marca 2023 r. Tradycyjnie poruszane będą zagadnienie dotyczące naszych wsi.
 
Szczegółowy harmonogram spotkań poniżej oraz w załączniku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030”

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikami (Zał. nr 1 - „Diagnozą społeczno-gospodarczą Gminy Nowe Miasto Lubawskie”, zał. nr 2 „Działania planowane do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030 r. ze wskazaniem zakresu działań i źródeł finansowania”).

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na Formularzu konsultacyjnym projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030” w terminie do 31 marca 2023 roku w formie:
1) drogą elektroniczną na adres: urzad@gminanml.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023-2030”, decyduje data wpływu);
3) bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

 
Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
W ramach przedmiotowych konsultacji dnia 22.03.2023 r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie planowane jest spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
 
Szczegóły na stronie BIP Gminy Nowe Miasto Lubawskie:
 
czytaj dalej

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego, tel. 22 125 62 01, 22 125 62 02.

Informacje na temat konkursu na stronie organizatora.

 

(zdj. poglądowe - Pixabay)

czytaj dalej

Memoriał siatkarski imienia Edyty Bendkowski

Choć Edytę Bendkowski, sołtys Radomna, pożegnaliśmy w lipcu ubiegłego roku, pamięć o niej jest nadal żywa wśród mieszkańców wsi.
Niedawno (w grudniu 2022 r.) spotkaliśmy się w Radomnie w związku z nadaniem imienia Edyty Bendkowski wiacie stojącej w centrum wsi, natomiast w niedzielę 19 lutego odbyło się kolejne wydarzenie zainicjowane przez  mieszkańców - turniej siatkówki upamiętniający zmarłą panią sołtys. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn. Zawodnicy i kibice mogą liczyć nie tylko na sportowe emocje i dobrą zabawę. Organizatorzy przygotowali także kawiarenkę z domowymi przysmakami.
 
Energiczna, uśmiechnięta, zawsze gotowa do działania Edyta postawiła sobie za cel szeroko rozumianą integrację swojej wsi. I choć nie ma jej już wśród nas, w mieszkańcach Radomna pozostał entuzjazm, który po sobie zostawiła. Widzimy to przy każdym kolejnym wydarzeniu organizowanym w tej miejscowości.
 
 
czytaj dalej

Miłośnicy warcabów mogli się sprawdzić w dwóch turniejach

11 lutego w Nowym Mieście Lubawskim odbył się "Walentynkowy Turniej Warcabowy", w którym startowały drużyny dwuosobowe (mężczyzna+kobieta). Wśród zawodników byli również mieszkańcy naszej gminy. Swoich reprezentatów miały takie miejscowości jak Bratian, Nowy Dwór Bratiański oraz Łąki Bratiańskie. Drużyny rywalizowały systemem "każdy z każdym". Na zwycięzców czekały nagrody,medale i dyplomy. Specjalną nagrodę dla uczestników turnieju ufundował Urząd Miasta Chełmno - miasta zakochanych.
Sedzią turnieju był Roman Biegajski a organizatorami Ryszard Krzemieniewski, KS "Drwęca" Nowe Miasto Lubawskie oraz Cech Rzemiosł Różnych.
 
Tydzień poźniej, w Nowym Dworze Bratiańskim, odbył się kolejny turniej, tym razem zorganizowany przez Okręgowy Warmińsko-Mazurski Związek Warcabowy, GCK w Mszanowie, Gminne Zrzeszenie LZS w Mszanowie, WZ LZS w Olsztynie. Zawodnicy zmierzyli się z warcabami stupolowymi. Rozgrywki pod nazwą "Cztery Pory Roku - Zima" są częścią cyklu. Wcześniej zawodnicy mogli zagrać w Jezioranach. Kolejny turniej odbędzie się w Barczewie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Turnieje warcabowe

Konsultacje społeczne w związku z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych

W ramach realizowanego na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława - Olsztyn -Korsze - granica państwa wraz z linią nr 205 Wielewo – Anielin Gradowo – granica państwa” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów" firma BBF Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców terenów zlokalizowanych w pobliżu przebiegu planowanej inwestycji z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej.
 
(Biorąc udział w ankiecie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BBF sp. z o.o., z siedzibą przy Dąbrowskiego 461, kod pocztowy 60-451 w Poznaniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań)
 
 
W ramach wariantu inwestycyjnego przedstawiono założenia projektowe dotyczące przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. Zakłada się między innymi ingerencję w układ przejazdów/przejść, tj. likwidacja, zmiana kategorii przejazdu/przejścia czy budowę nowych przejazdów/przejść. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi i użytkowymi przewiduje się budowę dróg dojazdowych lub budowę skrzyżowań dwupoziomowych. 
 
W ramach wariantu inwestycyjnego przedstawiono założenia projektowe dotyczące przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. Zakłada się między innymi ingerencję w układ przejazdów/przejść, tj. likwidacja, zmiana kategorii przejazdu/przejścia czy budowę nowych przejazdów/przejść. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi i użytkowymi przewiduje się budowę dróg dojazdowych lub budowę skrzyżowań dwupoziomowych. 
 
Ankietę należy wypełnić do 23 lutego 2023 roku.
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 56

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30