Aktualności

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

O G Ł O S Z E N I E
W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jamielnik oraz Łąki Bratiańskie, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, zgodnie z obowiązującym prawem, przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą określone w prawie wymagania.
W przypadku uchylenia się właścicieli nieruchomości od wskazanego obowiązku, Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku oraz sankcji grzywny.
 
Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.04.2024 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku ich nie wykonania – sankcje grzywny.
 
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Warunki techniczne nieodpłatnie wydaje Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o., Mszanowo ul. Parkowa 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Tel. 56 4742447.
Po otrzymaniu warunków właściciel posesji na własny koszt wykonuje przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe informacje związane z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie, ul. Podleśna 1, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 1.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00