Rolnik

Wakacje już za kilka dni. Zadbajmy, aby były one bezpieczne

Już za kilka dni rozpoczną się tak wyczekiwane przez wszystkich uczniów wakacje. Większość dzieci spędza ten czas w miejscu zamieszkania lub u najbliższej rodziny, najcześciej na wsi. Zadbajmy więc o to, by te dwa miesiące przebiegały nie tylko beztrosko ale by były przede wszystkim bezpieczne.
 
 
 
czytaj dalej

Kolonie letnie nad morzem w Jastrzębiej Górze

Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Olsztynie informuje o organizacji koloni letnich dla dzieci rolników w wieku 8-16 lat nad morzem w miejscowości Jastrzębia Góra.
 
czytaj dalej

ARiMR: rolnicy złożyli ponad 380 tys. e-wniosków o dopłaty

Agencja przyjmuje wnioski do 15 maja br. – Warto złożyć je w terminie. Rolnicy, którzy się spóźnią, nie otrzymają pełnej kwoty dopłat – przypomina rzecznik ARiMR Paweł Mucha.
Do złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe pozostało rolnikom już niewiele ponad dwa tygodnie. W przypadku wniosków złożonych po 15 maja przyznawane dopłaty będą pomniejszane o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia.
W tegorocznej wersji aplikacji eWniosekPlus wprowadzono szereg ułatwień i podpowiedzi. Ulepszenia są wynikiem doświadczeń kampanii 2018 i uwag zgłaszanych przez beneficjentów. Dzięki wprowadzonym zmianom aplikacja stała się bardziej intuicyjna. Do najważniejszych udogodnień należy m.in. wyświetlanie komunikatów sygnalizujących błędy popełnione w trakcie wypełniania wniosku czy rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi.
Dzięki aplikacji eWniosekPlus wnioski o dopłaty można składać wygodnie przez internet. Jeśli rolnicy nie mają do niego dostępu, mogą zgłosić się do biur powiatowych ARiMR, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe. Po pomoc w wypełnianiu wniosków można udać się do ośrodków doradztwa rolniczego.
Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.
czytaj dalej

Uwaga Rolnicy - Zmianie uległy przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego.

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Ponadto ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. wydłuża w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do dnia 31 marca 2019 r.
W przypadku złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie:
  1. zwrot tego podatku będzie przyznawać się za okres 6 miesięcy poprzedzających luty 2019 r.
  2. wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter). W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 56 472 63 09.
 
czytaj dalej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim.

Komunikat skierowany do hodowców i producentów świń z powiatu nowomiejskiego dotyczący zasad prawidłowego oznakowania zwierząt. Szczegóły w załączniku.
 
czytaj dalej

Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego.

Rolniku - zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
W lutym w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018 r., poz. 2247) limity obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Oznacza to, że zwiększono limit zużycia oleju napędowego z 86 do 100 litrów na ha. Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa do celów rolniczych za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowo producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu i hodowli bydła. Hodowcy bydła otrzymają do limitu dodatkowo 30 litrów paliwa do 1 średniej rocznej DJP (dużej jednostki przeliczeniowej). Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) za rok 2018. Jest ona obliczana na podstawie ilorazu sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego i liczby 12. Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR, na stronie internetowej Agencji oraz na końcu artykułu.
Współczynniki przeliczeniowe sztuk bydła na DJP:
 
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich
Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1
 
Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast wypłata realizowana jest w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia.
Dokumenty będzie można składać w dniach od 1 do 28 lutego br. w Urzędzie Gminy w pokoju numer 10 (parter). W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 56 472 63 09.
Druki dostępne są w urzędzie (Punkcie Obsługi Interesanta oraz pok. 10) lub poniżej:
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- druk zestawienia faktur (konieczny w przypadku składania więcej niż 5 faktur),
- wzór wniosku o wydanie informacji o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) z ARiMR.
czytaj dalej

Historia dożynek w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Dzięki zapiskom Wójta Seniora Romana Trąpczyńskiego udało sie odtworzyć historię dożynek w Gminie Nowe Misto Lubawskie od  roku 1975 do teraz.
 
Niestety w poniższym wykazie są luki. Nie udało się dotrzeć do informacji o miejscowościach, gdzie organizowane były dożynki w niektórych latach, dlatego zwracamy się z prośbą do czytelników strony o nadsyłanie uzupełnień do tego wykazu. Nie jest to zbyt odległy okres, lecz pamięć ludzka jest zawodna i z roku na rok będzie coraz trudniej takie informacje uzyskać, a raz zapisane, pozostanie na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

1975 Chorośle

1976 Nowy Dwór

1977 Gwiździny

1 ... 3 4 5 6 7 ... 8