Rolnik

ASF - rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1. 3, 4, 5a, 7, 8d lit. c, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt- afrykańskiego pomoru świń i
wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Chrośle, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski określa się:
 1. obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Chrośle, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w powiecie nowomiejskim:
- w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Chrośle, Nowy Dwór Bratiański;
 1. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
  1. w powiecie nowomiejskim:
 • w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Bratian, Gryźliny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Mszanowo, Nawra, Nowe Miasto Lubawskie. Pacółtowo, Radomno, Skarlin, Studa, Tylice;
 • w gminie Kurzętnik: Kamionka, Kurzętnik, Marzęcice, Mikołajki, Wawrowice, Taborowizna;
 • w gminie Gordziczno: Jakubkowo, Kuligi, Zajączkowo;
 • w gminie Biskupiec: Dębieniec, Dura;
  1. w powiecie iławskim:
 • w gminie Iława: Dziarnówko, Dziarny, Katarzynki, Radomek, Smolniki, Szeplerzyzna;
 • w gminie Lubawa: Biała Góra, Ludwichowo, Łążek, Mortęgi, Osowiec, Raczek, Rakowice, Rodzone, Sampława, Targowisko GórneTargowisko Dolne.
 
 
 
Pełna treść rozporządzenia w załączniku.
czytaj dalej

ASF - rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 54 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Iława
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5a, 7, 8d lit. c, 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
 1. wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2019 r. poz. 1464), zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń
 1. wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Dziarny, gmina Iława, powiat iławski określa się:
  1. obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 kilometrów wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Dziarny, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w powiecie iławskim:
 • w gminie Iława: Dół, Dziarnówko, Dziarny, Ławice;
 • w mieście Iława- obszar położony na wschód od linii kolejowej łączącej miejscowości Ostróda - Jabłonowo Pomorskie;
  1. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
a) w powiecie iławskim:
 • w gminie Iława: Gromoty, Kałduny, Kamień Duży, Kamień Mały, Kamionka, Karaś, Katarzynki, Mątyki, Nowa Wieś, Radomek, Rudzienice, Slima, Smolniki, Stradomno, Szałkowo, Szczepkowo, Szeplerzyzna, Tchórzanka, Tynwałd, Wikielec, Wola Kamieńska;
 • w mieście Iława: część obszaru nie wymieniona w § 1 pkt. 1 lit a;
 • w gminie Lubawa: Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Kazanice, Raczek, Rodzone, Rożental, Sampława, Zielkowo;
b) w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Jamielnik, Pustki, Radomno, Ruda.
(...)
 
Pełna treść rozporządzenia w załączeniu.
czytaj dalej

ASF - jak wygląda sytuacja w gminie NML?

               W dniu 17.08.2021 r. w Sali obrad urzędu gminy odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez wójta gminy w związku z bardzo trudna sytuacją spowodowaną wykryciem na terenie gminy ognisk wirusów ASF (afrykański pomór świń) i ptasiej grypy (H5N8).
               W spotkaniu uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii i Przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Iława oraz przedstawiciele Kół Łowieckich, Powiatowej Izby Rolniczej i rolników, a także prezes Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Lub-Tucz, sołtys Radomna i pracownicy urzędu ds. ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.
Jako pierwszy sytuację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii. W Powiecie Nowomiejskim odnotowano 13 ognisk ptasiej grypy, którą udało się pokonać w maju br. Jednak należy pamiętać o tym, iż wirus nadal jest obecny w powiatach sąsiednich.
 
              Na chwilę obecną najwięcej niepokoju wśród mieszkańców budzi ognisko afrykańskiego pomoru świń, wykryte w jednym z gospodarstw w Radomnie. W związku z tym zarówno Radomno jak i sąsiednie Pustki a także Bagno zostały włączone do obszaru zapowietrzonego (promień 3 km od miejsca wykrycia). Ponadto niemal cały obszar Gminy Nowe Miasto Lubawskie znajduje się w zasięgu obszaru zagrożonego (promień 7 km od granicy obszaru zapowietrzonego). Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać zasad bioasekuracji w gospodarstwach hodujących świnie. Oprócz mat dezynfekujących należy także przestrzegać zmiany odzieży i obuwia po powrocie z pola lub lasu, zwrócić uwagę na szczelność budynków w gospodarstwie, tj. możliwość przedostania się innych zwierząt (także domowych jak np. koty) do chlewni. Również one bowiem mogą być odpowiedzialne za przyniesienie wirusa.
 
              Wirus ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików (chorują TYLKO świniowate) . Dlatego też od pewnego czasu prowadzony jest tzw. odstrzał sanitarny. W tej kwestii współpracują ze sobą zarówno nadleśnictwa jak i koła łowieckie. Na niektórych obszarach można mówić wręcz o „rzezi populacji”, co budzi spore kontrowersje, dlatego nie dziwią protesty organizacji przyrodniczych. Sami myśliwi przyznają, iż jest to nietypowa sytuacja, a decyzja o odstrzale jak największej liczby dzików spotkała się ze sprzeciwem także w ich środowisku. Tak naprawdę jest to jednak jedyny sposób na zatrzymanie choroby, na którą nie ma lekarstwa. Zarażone dziki i tak padną, a wirus pozostanie w środowisku przez długie miesiące, roznoszony przez kolejne zwierzęta np. padlinożerne. Sami myśliwi również zostali odpowiednio przeszkoleni z zasad bioasekuracji i postępowania po ustrzeleniu zwierzęcia.
 
               Afrykański pomór świń szczególnie dotknął producentów trzody chlewnej. Wykrycie ogniska choroby to nie tylko problem tego jednego gospodarstwa. Z jego konsekwencjami muszą mierzyć się wszyscy hodowcy z danego powiatu, który automatycznie zostaje określony jako „strefa czerwona” i objęty szczególnymi restrykcjami. I pomimo tego, że producenci zachowują ostrożność oraz stosują się do zaleceń, mają ogromny problem ze znalezieniem rynku zbytu na mięso, o czym poinformował prezes spółdzielni Lub-Tucz. Jest to działanie tym bardziej niezrozumiałe, że  mięso jest bardzo dokładnie przebadane i spełnia bardzo rygorystyczne normy (WAŻNE! -  ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF).
 
              W chwili obecnej na terenach powiatu nie ma już tak wiele dzików. Wynika to z tego, iż większość zwierząt stanowią osobniki napływowe, które instynktownie opuszczają zagrożone tereny i osiedlają się tam, gdzie znajdą wolną przestrzeń. Niestety, badania potwierdziły, iż znaleziony na terenie gminy młody dzik był zainfekowany,  a to oznacza, że mamy do czynienia z kolejnym ogniskiem choroby, tym razem wśród dzików. Problem zatem nadal istnieje. W opinii rozmówców przyczyniły się do tego m.in. spóźnione działania w zakresie bioasekuracji. Gdyby wprowadzono je  wcześniej problem byłby zdecydowanie mniejszy lub w ogóle mógłby się nie pojawić. Dlatego teraz, aby zahamować rozprzestrzeniania się wirusa ASF należy realizować zadania na wielu frontach, potrzebne jest wspólne działanie zarówno myśliwych, Lasów Państwowych, jak i właścicieli gospodarstw. Pomocne byłyby również  przepisy jasno określające sposoby walki z chorobą, co podkreślił na zakończenie spotkania wójt Tomasz Waruszewski, dziękując również zgromadzonym przedstawicielom organizacji za dotychczasowe zaangażowanie w walkę z wirusami ASF i H5N8. W opinii rozmówców
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - ASF i H5N8

Afrykański pomór świń

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt - afrykańskiego pomoru świń i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski określa się:
 
1. obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby stwierdzonego w miejscowości Radomno, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
 1. w powiecie nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Pustki, Radomno, Ruda;
       b.w powiecie iławskim, w gminie Iława: Smolniki.
 
2. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający 7 kilometrów poza obszar zapowietrzony, o którym mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości w ich granicach administracyjnych:
 
 1. w powiecie nowomiejskim,
 • w gminie Nowe Miasto Lubawskie: Bagno, Bratian, Chrośle, Gryźliny, Jamielnik, Kaczek, Lekarty, Łąki Bratiańskie, Mszanowo, Nawra, Nowe Miasto Lubawskie, Nowy Dwór Bratiański, Repetajka, Skarlin, Studa;
 
 • w gminie Grodziczno: Jakubkowo, Zajączkowo;
 
 • w gminie Kurzętnik: Gdynia, Mikołajki, Na Cegielnię;
 
 • w gminie Biskupiec: Wonna;
 
 1. w powiecie iławskim
 • w gminie Iława: Dół, Dziarnówko, Dziarny, Iława, Karaś, Katarzynki, Ławice, Mały Bór, Papiernia, Radomek, Szepłerzyzna, Tchórzanka, Wikielec.
 
 •   w gminie Lubawa: Biała Góra, Byszwałd, Kazanice, Ludwichowo, Łążek, Osowiec, Raczek, Rakowice, Rodzone, Sampława, Targowisko Dolne, Targowisko Górne
czytaj dalej

Nabór wniosków na zwrot akcyzy - II półrocze

         W terminie 2-31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
         Rolnicy powinni złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem faktur dotyczących zakupu paliwa za okres 1.02 - 31.07.2021 r. oraz informację o liczbie DJP (jeżeli nie została jeszcze złożona w pierwszym terminie).
         Wnioski dostępne są w przedsionku urzędu, w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej gminy w zakładce E-USŁUGI.
 
          WYPEŁNIONE wnioski można składać w Punkcie Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 10.
          Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
czytaj dalej

"Świat się kręci wokół wsi"-

         Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym pn.: „Świat się kręci wokół wsi”.
Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Poprzez film można pokazać polską wieś jako miejsca bezpiecznego do życia i rozwoju zawodowego, zwłaszcza dla ludzi modych. Organizatprzy mają nadzieję, że filmowe opowieści staną się inspiracją dla innych.
       
W załączeniu list intencyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z informacją o konkursie.
 
 
 
 
 

Załączniki

Rolniku, masz profil zaufany? Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę

         W związku z wzrastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy,Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przypominamy, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkachtrwałychspowodowanych w wyniku suszy) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r
 
Szczegóły w załączniku.
czytaj dalej

Rusza nabór wniosków na odbiór folii rolniczych

OGŁOSZENIE
 
Gmina Nowe Miasto Lubawskie otwiera nabór wniosków o
DOFINANSOWANIE TRANSPORTU, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIENIA ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG.
 
O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag posiadający gospodarstwo rolne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
 
Zadanie będzie realizowane w 2021-2022 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę, odzysku i unieszkodliwiania powyższych wyrobów. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać w terminie do dnia 9.08.2021r. w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w pokoju nr 1.
Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 
We wniosku należy dokładnie oszacować ilość posiadanych odpadów.
Posiadacz odpadów z produkcji rolniczej zobowiązany będzie do pokrycia dodatkowych kosztów w przypadku gdy niewłaściwie oszacuje ilość odpadów oraz w przypadku gdy koszty realizacji zadania po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą wyższe niż wysokość dofinansowania.
 
Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków i warzyw.
 
Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie
 ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, w pok. nr 1, w punkcie obsługi interesanta i na stronie www.gminanml.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Ławicką, (pok.1),
tel. 56 47 26 303.
czytaj dalej

Wakacje na wsi - uwaga na niebezpieczeństwa

 
Latem,  w trakcie wakcji, dzieci bardzo często uczestniczą w pracach w gospodarstwach. Czasami traktują ją jako zabawę, czasami ich obowiązkiem jest wspieranie rodziców w pracy na roli. Należy jednak zwrócić uwage na kilka czynników związanych z angażowaniem dzieci w tego typu zajęcia. Przedstawiamy Państwu list wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w rolnictwie. W załączeniu równiez apel Głównego Inspektora Pracy skierowny do rolników.
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Ptasia grypa - ważne informacje

W związku z pytaniami dotyczącymi obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego wysoce zjadliwą grypą ptaków przedstawiamy zestawienie, w którym zawarte są procedury postępowania z ptactwem, w przypadku znalezienia się w którejś ze stref.
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 12