Rolnik

1984 Gryźliny

1986 Radomno

1987 Skarlin

1988 Jamielnik

1989 Gwiździny

1990 Lekarty

1997 Skarlin

1998 Bratian

1999 Tylice

2001 Jamielnik

1 2 3 4