Rolnik

1987 Skarlin

1988 Jamielnik

1989 Gwiździny

1990 Lekarty

1997 Skarlin

1998 Bratian

1999 Tylice

2001 Jamielnik

2002 Radomno

2003 Skarlin

1 2 3