Aktualności

Zaproszenie na rajd rowerowy Gminy Rybno

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na "Jednodniowy Rajd Rowerowy" w gminie Rybno dnia 23.09.2023r
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@lgdziemialubawska.pl lub zgłoszenie pod nr tel. 514 154 474, podając imię i nazwisko uczestnika, adres oraz numer telefonu. Serdecznie zapraszamy.
 
czytaj dalej

Granty PPGR - obowiązek składania oświadczeń

Szanowni Państwo, przypominamy, że osoby które otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR" na podstawie § 4 pkt 4 umowy podpisanej z Gminą Nowe Miasto Lubawskie, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego. 
 
Oświadczenia należy składać osobiście do: Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie  (pokój nr 38,39 - Referat Oświaty) lub listownie na poniższy adres: Urząd Gminy w Nowym Mieście Lubawski  ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo.  Oświadczenia należy złożyć do dnia 16 października 2023r.
czytaj dalej

Płatność dla małych gospodarstw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w terminie do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dowolna i może zostać przyznana
rolnikom:
  1. posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  2. którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).
Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1125 EUR na gospodarstwo).
Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.
 
Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:
  1. Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowej z budżetu krajowego oraz
  2. Wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno – środowiskowo – klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.
 
W związku z tym, każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności dla małych gospodarstw. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: Płatność dla małych gospodarstw

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha), a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).
czytaj dalej

Jubileuszowa XX edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

Trwa nabór do tegorocznej jubileuszowej XX edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
W pierwszym etapie właściciele i zarządcy produktów z Warmii i Mazur mogą zgłaszać swoje oferty do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej poprzez stronę: https://konkurs.pot.gov.pl
 
Polska Organizacja Turystyczna od 20 już lat prowadzi konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jego celem jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez promowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie, przyjazne turystom i dają wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Przy ocenie kandydatur brane są pod uwagę między innymi dostępność dla turysty, wykorzystanie nowoczesnych technologii czy innowacyjność w rozwoju produktów.
Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o jeden z czterech rodzajów Certyfikatów. Najbardziej prestiżowym, którego wybór wzbudza najwięcej emocji  jest Złoty Certyfikat, który może otrzymać produkt turystyczny nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Co roku przyznawanych jest aż 10 Certyfikatów POT, dla produktów które spełniają wszelkie kryteria oceny i są na rynku dłużej niż dwa lata. Kapituła konkursowa może także wyróżnić Turystyczne Odkrycie roku 2023, które może zostać przyznane przez Kapitułę Konkursu produktowi turystycznemu, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc od daty udostępnienia produktu dla turystów). Twórcy takiego produktu turystycznego powinni wykazać się oryginalnością i kreatywnością. Certyfikat Internautów zostanie wyłoniony w drodze głosowania internetowego przeprowadzonego na portalu www.polska.travel
 
Na Warmii i Mazurach pierwszy etap konkursu – regionalny, trwać będzie do 15 września br. Następnie Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna desygnuje kandydatów do etapu ogólnopolskiego. Drugi etap – ogólnopolski będzie trwał od 25.09.2023 do 27.10.2023r. Ceremonia wręczenia Certyfikatów odbędzie 28.11.2023 (stacjonarnie lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej).
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę: https://konkurs.pot.gov.pl
 
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dla instytucji zgłaszających produkty turystyczne: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel
czytaj dalej

LGD Ziemia Lubawska zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe

LGD Ziemia Lubawska informuje, iż w związku z planowanym naborem na podejmowanie działalności gospodarczej zaprasza wszystkich beneficjentów planujących składać wnioski na spotkania informacyjno-szkoleniowe. Organizatorzy proszą, by w miarę możliwości zabrać ze sobą omputer/wniosek i biznesplan w wersji papierowej/notatnik.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 514 154 474.
 
 
czytaj dalej

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich

Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!
 
Praca w rolnictwie, co potwierdza praktyka, niesie za sobą specyficzne zagrożenia, na które oprócz samych rolników narażeni są członkowie ich rodzin, w tym dzieci wykonujące niektóre  prace w gospodarstwach rolnych. Co roku, ze środków masowego przekazu, dowiadujemy się o tragicznych wypadkach na wsi. Przypomnijmy, iż w roku 2022, na terenie naszego  województwa odnotowano 423 wypadki przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Choroba lub kalectwo narażają rolnika i jego najbliższą rodzinę na trudności życiowe, związane z leczeniem i opieką nad chorym oraz powodują straty materialne. Powstałych zdarzeń nie da się odwrócić, ale można im zapobiec. Najwięcej zagrożeń wypadkami stwarzają najbardziej popularne maszyny jak kosiarki, snopowiązałki, kombajny czy prasy do słomy. Sprzęt ten stwarza zagrożenie nie tylko ze względu na występujące w nim ruchome  części tnące, ale również na rodzaj napędu. Należy podkreślić, że bardzo niebezpieczny jest transport płodów rolnych z pól - słomy luzem lub siana, słomy sprasowanej czy zboża. Niebezpieczeństwo wykonywania pracy w okresie żniw potęguje się ze względu na pomoc przy żniwach przez wielu członków rodziny, często niezdających sobie sprawy z grożącego
niebezpieczeństwa. Nie zapominajmy o pracach i czynnościach, których nie należy powierzać dzieciom w gospodarstwach rolnych. Nie zezwalajmy im na: kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi, obsługę dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych, obsługę kombajnów do zbioru zbóż, zielonek, maszyn żniwnych, pras do słomy i siana, sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomaganie przy tych czynnościach. Dlatego pamiętajmy, że wakacje to również czas wzmożonych prac w rolnictwie, którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych: w czasie upału, burz i ulewnych deszczy.
 
Rodzice i Opiekunowie!

Nie zapominajcie o zapewnieniu dzieciom właściwej opieki oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Nie powierzajcie dzieciom prac, które są ponad ich siły i możliwości. Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci.
Apelujemy do Państwa o rozwagę i stosowanie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 
W imieniu własnym oraz Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,
Jarosław Kowalczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
 
- oryginalna treść listu w załączeniu
czytaj dalej

Zakorzenione - program dla sołtysek, KGW, liderek lokalnych społeczności

"Zakorzenione" to program skierowany do liderek - sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Chcemy wzmacniać i wspierać oddolne pomysły, które wyrażane są z troski o swoją „małą ojczyznę”.

Zgłoś się do programu edukacyjnego i zdobądź dofinansowanie na działania na rzecz środowiska naturalnego.

Link do strony organizatora: ZAKORZENIONE

czytaj dalej

"Zielone lato" - wystartowała kolejna edycja konkursu

ZIELONE LATO to inicjatywa popularyzująca ideę współpracy i przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim w zakresie turystyki regionalnej.

O miano najlepszych  z najlepszych rywalizują obiekty prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

Cieszący się popularnością konkurs organizowany jest już od kilku lat, a zainteresowanie nim nie słabnie.

Kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Inicjatywa organizowana jest w następujących kategoriach:
a)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika (agroturystyka),
b)    gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi (turystyka wiejska),
c)    zagrody edukacyjne Warmii i Mazur;

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: ZIELONE LATO 2023
czytaj dalej

Zapraszamy na pikniki rodzinne

Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w piknikach rodzinnych, które odbędą się w każdym z naszych sołectw w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla uczestników.
Szczegóły na plakacie.
 
czytaj dalej

Maj z Lokalną Grupą Działania

Informacja o najbliższych wydarzeniach, które organizauje LGD ZL wraz z partnerami:
1) Do 12 maja br. trwa konkurs fotograficzny pt. „Mleczarnie i zlewnie (dawne punkty skupu mleka) Ziemi Lubawskiej” organizowany przez Muzeum Lokalne w Łąkorzu i Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu wraz z partnerem - Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska pod patronatem medialnym Gazeta Nowomiejska.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=607825701383701&set=a.471782368321369

2) W dniach 18-19 maja w Bielicach (gm. Biskupiec) odbędzie się szkolenie z tematu "Krótkie łańcuchy dostaw żywności", na które serdecznie zapraszamy wszystkich rolników, domowników rolników, młodych rolników, właścicieli lasów oraz osoby zatrudnione w rolnictwie.
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na nasz adres e-mail: http://biuro@lgdziemialubawska.pl.

3) 19 maja (piątek)  Noc Muzeów 2023 w Muzeum Lokalnym w Łąkorzu!
Start o godz. 20.00.
W programie m.in.:
- otwarcie wystawy konkursu fotograficznego pt. „Mleczarnie i zlewnie (dawne punkty skupu mleka) Ziemi Lubawskiej” i ogłoszenie wyników,
- otwarcie wystawy „Mleczarstwo”,
- pokaz filmu niemego z kliszy,
- ognisko.
Wydarzenie organizowane wraz ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego oraz Nowomiejską Akademią Kobiet.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=634704648695806&set=a.471782368321369
czytaj dalej
1 ... 3 4 5 6 7 ... 62