Komunikaty

Uroczystości pod Trzema Dębami nie odbędą się

Szanowni Państwo!
              
       Zbliża się 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Podczas dorocznych obchodów, przy leśnej kapliczce pod Trzema Dębami, czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własną Ojczyznę, odzyskaną po 123  latach zniewolenia. W tym roku jednak to wyjątkowe święto jesteśmy zmuszeni celebrować  w szczególny sposób.
 
       Ze względu na obowiązujące wytyczne sanitarno-epidemiologiczne oraz bezpieczeństwo uczestników, nie odbędą się uroczystości pod Trzema Dębami w tradycyjnej formie. Ceremonia przebiegnie w ścisłym reżimie sanitarnym i zostanie ograniczona do złożenia kwiatów
i zniczy przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, delegację Rady Gminy  oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Iława. Modlitwę w intencji Ojczyzny odmówi ksiądz proboszcz parafii w Bratianie.        
              
       Zachęcamy jednak gorąco do świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Pokażmy,
że tworzymy wspólnotę która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych
i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu. Wywieśmy w swoich domach
biało-czerwoną flagę na znak jedności i solidarności, a w samo południe wspólnie z najbliższymi zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego!   
 
czytaj dalej

Boiska, place zabaw, świetlice - zasady korzystania

        Zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2020 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie  z dnia 26.10.2020 r. - boiska, place zabaw oraz świetlice na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie  pozostają otwarte. Przebywając w tych miejscach należy jednak stosować określone wytyczne, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020poz.1758 ). 
 
Treść zarządzenia w załączeniu.
       
 
czytaj dalej

Gęsta mgła

W ciągu najbliższych dni prognozuje się wystąpienie w nocy i do godzin okołopołudniowych gęstej mgły. Ograniczenia widoczności do 100 metrów.
 
Komunikat IMGW w załączeniu:
 
czytaj dalej

Lekarty - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o informuje mieszkańców wsi Lekarty, że 02.11.2020 w godz. 8:00-13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj dalej

OGŁOSZENIE - nowe zasady funkcjonowania urzędu

 
 
Szanowni Mieszkańcy, sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się Covid-19 jest dynamiczna, codziennie słyszymy nowe komunikaty o wzrastającej liczbie zachorowań. Dlatego też, w trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pracowników Wójt Gminy podjął decyzję o zmianie sytemu pracy urzędu.
 
Od 12.10.2020 nastąpiła zmiana systemu pracy w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie.
 
Co musisz wiedzieć?
 
  • Nadal przyjmujemy interesantów – jednak jeśli nie są to sprawy pilne, spróbuj załatwić je mailowo, telefonicznie, za pomocą skrzynki E-PUAP lub portalu mieszkańca (dostępny na stronie www.gminanml.pl);
 
  • Pracownicy Urzędu zostali podzieleni na dwie grupy: część z nich wykonuje swoje zadania zdalnie, a część stacjonarnie – podział jest ścisły, pracownicy z tych dwóch grup nie mają ze sobą kontaktu.   Wprowadziliśmy tygodniowy podział pracy po to, by zapobiec ewentualnym zarażeniom i aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu. JEDNAK pracownicy „zdalni” mogą pracować w terenie ale NIE W SIEDZIBIE URZĘDU;
 
  • W przedsionku Urzędu Gminy dostępne są druki wniosków, zgłoszeń i innych pism – możesz je zabrać do domu lub wypełnić na miejscu i wrzucić do skrzynki podawczej bez konieczności spotykania się z pracownikiem merytorycznym;
 
 
  • Jeśli Twoja sprawa wymaga kontaktu z pracownikiem pamiętaj, że wchodząc na teren Urzędu zostaniesz zobowiązany do założenia maseczki, zdezynfekowania rąk oraz wypełnienia w punkcie rejestracyjnym formularzy dotyczących kwarantanny; obowiązuje również zasada zachowania bezpiecznej odległości;
 
ZARZĄDZENIE NR145/2020 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE z dnia 9 października 2020r. w sprawie ograniczenia realizacji zadań przez Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie obowiązuje do odwołania.
czytaj dalej

Intensywne opady deszczu i silny wiatr

W dniach 14-15.10.2020 obowiązują ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu oraz silnym wietrze (ostrzeżenia I stopnia).
 
Pełen komunikat w załączeniu.
czytaj dalej

Osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszone

         Starosta Nowomiejski informuje, że od dnia 6 października 2020 r. , do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
         Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Aby skorzystać z porady należy:
- wysłać informację na adres e-mail sekretariat@powiat-nowomiejski.pl   lub
- zadzwonić pod nr tel. 56/4724220,
wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość – poczta elektroniczna ( adres e-mail) lub telefon ( numer telefonu).
 
       Po otrzymaniu powyższych informacji, zostanie ustalony termin udzielenia porady.
 
       Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.      
 
       Jednocześnie informuję, że pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis.
W związku z powyższym  przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
2. informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
 
         Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie podany na stronach:
- BIP Starostwa Powiatowego https://bip.powiat-nowomiejski.pl
- w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
 
         Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Po udzielonej poradzie , osobę uprawnioną informuje się,  o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod nr telefonu 56/4724236 lub adresem e-mail org2@powiat-nowomiejski.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
W załączeniu zarządzenie Starosty Nowomiejskiego.
czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na najbliższe dni dla województwa warmińsko-mazurskiego: 24-25 września 2020r. możliwe burze. Zwłaszcza na zachodzie i w centrum regionu prognozuje się wystąpienie lokalnie burz z opadami deszczu do około 20 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.
 
W załączeniu komunikat.
czytaj dalej

Jamielnik - przerwa w dostawie wody

  • 21-09-2020
  • Autor: Sabina Rezmer
  • drukuj
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mszanowie informuje, iż w dniu 23.09.2020r. w godzinach 8.00-14.00 w miejscowości Jamielnik nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa związana jest z rozbudową sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Treść ogłoszenia w załączeniu.
 

Załączniki

Gwiździny i Pacółtowo - woda jest zdatna do spożycia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż woda w miejscowościach Gwiździny i Pacółtowo jest zdatna do spożycia.
Poniżej komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
 

 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 16