Komunikaty

Przerwa w dostawie wody w Jamielniku i Lekartach

Zakład Usług Komunalnych infromuje, iż 13 listopada 2019 r. w godz. 10.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Jamielniku i Lekartach z powodu prac na sieci wodociągowej.
 
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody - Bratian i Nawra

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o informuje mieszkanców Bratiana i Nawry, iż nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
 
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody - TYLICE

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. informuje mieszkańców wsi Tylice, że dnia 08.10.2019 roku nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 z powodu prac na sieci wodociągowej
czytaj dalej

Informacje dla wyborców

                                                              INFORMACJA
 
 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie stosownie
do art. 36 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684 ze zm.) zawiadamia, że spis wyborców W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019r. udostępniony jest w dniach od 23 września do 7 października 2019r.
w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (pokój nr 13)
w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek.
 
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
czytaj dalej

Uwaga! Ważne terminy dotyczące 500+

Mieszkańcu! Jeżeli do poniedziałku, 30 września, złożysz wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wówczas wypłata nastąpi w odpowiednim terminie z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania.
 
Wnioski można składać elektronicznie lub w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie.
 
TEL. DO PRACOWNIKA OPS: ANNA FIDO 56 472 63 32
 
czytaj dalej

Informacja dla hodówców i producentów świń

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca ASF:
 
 
czytaj dalej

Ankieta cz. 8 - ostatnia

To już ostatnia część naszego cyklu ankiet. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat "królowej nauk", czyli matematyki. Kompetencje naukowe odnoszą się tu  do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.
czytaj dalej

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami

Ankieta cz. 7

Zbliżamy się do końca naszego cyklu ankiet. Przed Państwem przedostatni formularz. Dziś chcemy poznać Państwa zdanie na temat zainteresowania uczniów nauką języków obcych.
czytaj dalej

Utrudnienia w związku z budową obwodnicy

W związku z realizacją Umowy nr O/OL.D-3.2410.5.2015.I-4 z dnia 02.02.2018 r. na „Budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15” zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Zamawiający) a konsorcjum firm: PORR S.A. i PORR Bau GmbH (dalej łącznie: Wykonawca), Wykonawca informuje, iż w dniach 24.09.2019r. – 11.10.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym, w miejscowości Bratian, związane z realizacją budowy obiektu mostowego MS-1. Utrudnienia dotyczą ulic: Leśna, Grunwaldzka, Kościelna i Sosnowa. W tych dniach zaleca się mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie zachowanie szczególnej ostrożności.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11