Komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne

Dnia 23.11.2023 do godziny 12:00 prognozuje się występowanie marznących opadów deszczu ze śniegiem i deszczu powodujących gołoledź i oblodzenia. Do godziny 21:00 prognozuje się występowanie silnego wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 60 km/h, w porywach osiągającego prędkość od 70 do 90 km/h.
 
Komunikaty w załączniku

Załączniki

Opady marznące - ostrzeżenie

Od najbliższej środy 22.11.2023 r. do piątkowego poranka 24.11.2023 r. przewiduje się wystąpienie marznących opadów powodujących gołoledź oraz silnego wiatru, którego porywy mogą osiągnąć prędkość do 85 km/h.
 
Komunikat w załączeniu.
czytaj dalej

Lekarty - przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o informuje, że w dniu 16.11.2023 r. w godz. 9:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana przebudową sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Komunikat w załączeniu.
czytaj dalej

Ważna informacja dla potencjalnych beneficjentów programu Czyste Powietrze

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, w związku z otrzymaną wiadomością z WFOŚiGW w Olsztynie, przekazuje potencjalnym beneficjentom programu „Czyste powietrze” informacje, aby uwrażliwić ich na nieuczciwych wykonawców. Mamy nadzieję, że poniższy komunikat pozwoli Beneficjentowi przejść przez proces: składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Jednocześnie informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Dlatego ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym. Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
 
Zachęcamy do przeczytania materiału dotyczącego tego tematu w linku: https://klimat.rp.pl/smog/art39322481-czyste-powietrze-uwaga-na-naciagaczy-na-drogie-pompy-ciepla
 
W załącznikach plakat informacyjny oraz animacja.
czytaj dalej

Ogłoszenia o przetargach

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH NIERUCHOMOŚCI:
przejdź do linków poniżej:
czytaj dalej

Silny wiat

Od godz. 07:30 dnia 20.10.2023 (piątek) do godz. 07:30 dnia 21.10.2023 (sobota) silny wiatr o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.
czytaj dalej

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 31 października (wtorek) 2023 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mszanowie, ul. Podleśna 2. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:
  • wymianę nieefektywnego źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w pokoju nr 15, funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu "Czyste Powietrze" oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.
Godziny otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-10:00.
czytaj dalej

Prognoza na najbliższe dni

W dniach 14-16 października prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.
 
Pełen komunikat w załączeniu.
czytaj dalej

Jesteś zainteresowany programem Ciepłe mieszkanie? Przeczytaj

Jesteś właścicielem, współwłaścicielem, najemcą lokali mieszkalnych z zasobu gminnego lub wspólnoty mieszkaniowej (od 3 do 7 lokali), interesujesz się dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej? Wypełnij ankietę, mającą na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pozwolą na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia i przygotowanie ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Gmina Nowe Miasto Lubawskie będzie mogła złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Nowe  Miasto Lubawskie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji, natomiast pozwoli na określenie liczby osób zainteresowanych oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia.
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety informacyjne w terminie do 24 października do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, wysłać pocztą na adres urzędu, wysłać na adres e-mail pk@gminanml.pl,  a także złożyć podczas zebrań wiejskich z mieszkańcami gminy.
 
Nabór ankiet został ogłoszony przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie i posiadających stałopalne źródło ciepła.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie TUTAJ
 
Ankieta do pobrania:

Załączniki

Wykaz nieruchomości i informacja o przetargu

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE
   z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONEJ NIERUCHOMOŚCI:
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 33

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:00