Komunikaty

Ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-21

W związku z ćwiczeniami RENEGADE/SAREX-21 organizowanymi w dniach 17-21.05.2021 r., incydent dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu o zagrożeniu z powietrza odbędzie się 20 maja 2021 r. w godz. 8.00-11.00. Informujemy, że w tym czasie istnieje możliwość włączenia syren alarmowych w jednostkach OSP na terenie gminy.
czytaj dalej

Grypa ptaków na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Kurzętnik

W załączeniu rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysocje zjadliwej grypy ptaków u drobiu n aterenie Gminy Kurzętnik i Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
czytaj dalej

Konsultacje społeczne - projekt ustawy o OSP

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1, tel./fax +48 (22) 827-53-29, centrala +48 (22) 509-50-50
www.zosprp.pl, e-mail: zg@zosprp.pl, NIP 526-025-14-11, REGON: 007024050
1921 – 2021
100-lecie zjednoczonego ruchu strażackiego „W JEDNOŚCI SIŁA”
Warszawa, dnia 07-05-2021 r.

 
Komunikat Prasowy
 
        Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

 
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
 
       Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:
• Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
• Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
• Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
• Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
• Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

 
           Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.
Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.

 
         Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U
 
WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ W MSZANOWIE OBRĘB GEODEZYJNY BRATIAN, DZ. NR 1046/12.
 
 
oraz w załączniku.
czytaj dalej

Informacja dla hodowców drobiu

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
 
W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące
ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do
gospodarstwa, w szczególności:
1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.
6. Nie wprowadzać do gospodarstwa ptaków nieznanego pochodzenia , tj. kupowanych na targowiskach lub w handlu obwoźnym.
 
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

 
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie ogłasza, iż z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie przeznaczonych na sprzedaż są działki nr 105 i 294 (droga) obręb geodezyjny Gwiździny.
 
 

 
czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne

W ciągu najbliższych dwóch dni prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu 20-30 mm, lokalnie do 40 mm lub porywami wiatru o prędkości 70-90 km/h.
 
Możliwe także wystąienie przymrozków, przy gruncie do -1°C.
czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

WÓJT GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE OGŁASZA III  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GWIŹDZINY, DZIAŁKA NR 144/14
 
 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - obręb geodezyjny Radomno, działka nr 159/2.
 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 18

Kontakt - stopka

Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

ul. Podleśna 1,
13 - 300 Mszanowo
Tel.: 56 472 63 00, Fax.: 56 472 63 05
e-mail: urzad[@]gminanml.pl
ESP: /urzad_gminy_nml/skrytka
NIP Gminy: 877-14-68-461
REGON Gminy: 871118922
 
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek - Wtorek:   7:30 - 16:00
Środa - Czwartek:    7:30 - 15:30
Piątek:   7:30 - 14:30